lang vn lang en

Home » Ph.D.&IC » International Conferences

International Conference on Hydrometeorological Hazards by Earth Observations

FRIday - 22/07/2016 04:09
On the morning, 22nd July 2016, at Institute of Geography, a Workshop titled "International Conference on Hydro-meteorological Hazards by Earth Observations" had been opened with participants as researchers in GIS, Remote Sensing, Hydro-meteorology and other related majors related from the TGEO, the Institute of Geography, Institute of Space Technology, Institute of Marine Geology and Geo-Physics, Vietnam National Satellite Central under VAST and scientist from faculty of Geography, Hanoi University of Science (VNU).Toàn cảnh Hội thảo


Mở đầu chương trình, sau phần giới thiệu thành phần đại biểu Hội nghị của TS. Nguyễn Thanh Hoàn, PGS. TS. Lại Vĩnh Cẩm, Q.Viện trưởng Viện Địa lý đã phát biểu chào mừng các nhà khoa học đến từ TGEO, giới thiệu sơ bộ về Viện Địa lý và các viễn cảnh hợp tác giữa Viện Địa lý với TGEO.

GS. Viện sĩ Yuei - An Liou...


PGS. TS. Lại Vĩnh Cẩm, Q.Viện trưởng Viện Địa lý, chủ trì Hội thảo


GS.VS. Yuei - An Liou (TGEO) - giới thiệu về TGEO, HRSL, các thách thức trong quan trắc trái đất
và những nghiên cứu chính của HRSL


TS. Lê Thị Thu Hiền, Viện Địa lý, trình bày báo cáo tại Hội thảo


TS. Nguyễn Thị Thu Ngà, Trung tâm Vệ tinh Quốc gia, trình bày báo cáo tại Hội thảo


ThS. Võ Trọng Hoàng, Viện Địa lý, trình bày báo cáo tại Hội thảo


ThS. Nguyễn Vũ Giang, Viện Công nghệ Vũ trụ, trình bày báo cáo tại Hội thảo


TS. Đỗ Huy Cường, Viện Địa chất và Địa vật lý Biển, trình bày báo cáo tại Hội thảoPGS. TS. Nguyễn Đình Dương, Viện Địa lý, trình bày báo cáo tại Hội thảo


ThS.NCS. Nguyễn Kim Anh, TGEO-GI, trình bày báo cáo tại Hội thảo


TS. Nguyễn Thanh Hoàn, Viện Địa lý, trình bày báo cáo tại Hội thảo

 


Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm tại Hội thảo


 
Total notes of this article: 0 in 0 rating
Click on stars to rate this article

Newer articles

Older articles

 
Home | Introduction
The website is copyright and under managerment of the Institute of Geography - Viet Nam Academy of Science and Technology
Add: Building A27, No. 18, Hoang Quoc Viet road, Nghia Do award, Cau Giay district, Ha Noi Capital, Vietnam
Telephone: (844) 37 25 36 39                  Fax: (844) 38 26 11 92
Email: qlthvdl@gmail.com                        email of website manager board: ig.vast.vn@gmail.com