lang vn lang en

Home » Introduction » Introduction on IG

Communist party Cell at the IG

THUrsday - 08/05/2014 10:02
Thứ tư - 29/01/2014 17:27
  •  
  •  
  •  
 

Chi bộ Viện Địa lý là Chi bộ cơ sở của Đảng Cộng sản Việt Nam trực thuộc Đảng bộ Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam.

Chi uỷ Viện Địa lý là một uỷ ban gồm các đồng chí được bầu lên từ Đại hội Chi bộ hoặc thông qua phiên họp định kỳ bầu bổ sung nhân sự cho chi uỷ. Nhân sự chi uỷ được đệ trình lên Đảng uỷ Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam. Trên cơ sở này, Đảng uỷ Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam sẽ ra quyết định công nhận cơ cấu, nhân sự của chi uỷ Viện Địa lý.

Hiện tại, Chi uỷ Viện Địa lý gồm các đồng chí:
       1. Đồng chí Lại Vĩnh Cẩm, Bí thư chi uỷ
       2. Đồng chí Đào Đình Châm, Phó bí thư chi uỷ
       3. Đồng chí Lê Văn Hương, Uỷ viên

Chi uỷ Viện Địa lý hiện gồm 29 đảng viên trong đó có 29 đảng viên chính thức.
Total notes of this article: 0 in 0 rating
Click on stars to rate this article

Older articles

 
Home | Introduction
The website is copyright and under managerment of the Institute of Geography - Viet Nam Academy of Science and Technology
Add: Building A27, No. 18, Hoang Quoc Viet road, Nghia Do award, Cau Giay district, Ha Noi Capital, Vietnam
Telephone: (844) 37 25 36 39                  Fax: (844) 38 26 11 92
Email: qlthvdl@gmail.com                        email of website manager board: ig.vast.vn@gmail.com