Nghiên cứu đánh giá, phân loại thảm thực vật rừng dễ cháy và đề xuất các giải pháp kiểm soát cháy rừng và giảm thiểu ô nhiễm khói mù tỉnh Đắk Lắk.

Mã đề tài : VAST05.02/12-13

Thể loại: Khoa học Trái đất; Mã số hướng: VAST05

Chủ nhiệm đề tài: TS. Lưu Thế Anh

Thời gian thực hiện :

Đơn vị thực hiện : Viện Địa lý

Đơn vị quản lý : Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam

Tổng kinh phí : 0 VND

Trạng thái : Đã nghiệm thu

Nội dung :

Mục tiêu đề tài:
 

- Đánh giá và phân loại thảm thực vật rừng dễ cháy;

- Đề xuất các giải pháp kiểm soát cháy rừng.


Các kết quả chính của đề tài:

a) Về khoa học:
 

- Làm sáng tỏ thực trạng cháy rừng trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk thời kỳ 2000 - 2012;

- Thành lập được bản đồ phân loại thảm thực vật rừng tỉnh Đắk Lắk tỷ lệ 1:100.000 sử dụng hệ thống phân loại rừng theo loài cây và trữ lượng của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;

- Phân tích và làm rõ các nhân tố tự nhiên và kinh tế - xã hội ảnh hưởng đến quá trình cháy rừng và thực trạng cháy rừng tỉnh Đắk Lắk, từ đó lựa chọn được 08 chỉ tiêu đầu vào cho mô hình phân cấp nguy cơ cháy rừng bằng bài toán trung bình cộng có trọng số.

- Thành lập được bản đồ phân cấp và phân vùng nguy cơ cháy rừng tỉnh Đắk Lắk tỷ lệ 1:100.000 đáp ứng được các yêu cầu cập nhật và phục vụ công tác quản lý tài nguyên rừng, phòng cháy chữa cháy rừng trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk;

Quy trình kỹ thuật thành lập bản đồ nguy cơ cháy rừng


b) Về ứng dụng:

Kết quả của đề tài có thể sử dụng để phục vụ công tác phòng chống cháy rừng trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk. Ngoài ra, các kết quả này là nguồn tư liệu khoa học tham khảo trong công tác đào tạo, nghiên cứu nguyên ngành về phòng cháy, chữa cháy rừng ở các Trường đại học và cơ quan nghiên cứu.

Những đóng góp mới của đề tài:
 

- Thành lập được bản đồ phân cấp và phân vùng nguy cơ cháy rừng tỉnh Đắk Lắk tỷ lệ 1:100.000.

- Góp phần hoàn thiện phương pháp luận về áp dụng công nghệ GIS xây dựng mô hình dự báo nguy cơ cháy rừng.


Bản đồ nguy cơ cháy rừng tỉnh Đắk Lắk

Nguồn tin: TS. Lưu Thế Anh

Đề tài khác
Liên kết website khác