Thư Viện số Viện Địa lý

  • Tăng
  • mặc định
  • Giảm

THÔNG BÁO

Nhằm thiết thực phục vụ công tác nghiên cứu và đào tạo, Viện Địa lý đã xây dựng thư viện số và đưa vào phục vụ ở quy mô trong và ngoài viện cho đối tượng các nhà khoa học, cán bộ giảng dạy, học viên.

Xin vui lòng đăng ký hoặc đăng nhập để khai thác thư viện số Viện Địa lý.

Trân trọng cảm ơn!

 

 

ĐĂNG NHẬP


Viện Địa lý – Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam

Institute of Geography – Vietnam Academy of Science and Technolody

Nhà A27, 18 Hoàng Quốc Việt, Cầu Giấy, Hà Nội

 

Giải đáp về nội dung các tài liệu:

Thư viện Viện Địa lý

ĐT: ....

Email: ....

Hỗ trợ kỹ thuật: ...