lang vn lang en

Trang nhất » Tài liệu » Cơ quan khác

Công văn số 3022-CV/BTGTW ngày 02/8/2017

Công văn số 3022-CV/BTGTW ngày 02/8/2017 của Ban Tuyên giáo Trung ương về tuyên truyền Nghị quyết Trung ương 5 (khóa XII)

Gửi lên: 19/09/2017 23:42 Đã xem 3 Đã tải về 0

Hướng dẫn số 37-HD/BTGTW ngày 02/8/2017

Hướng dẫn số 37-HD/BTGTW ngày 02/8/2017của Ban Tuyên giáo Trung ương về tuyên truyền Nghị quyết Trung ương 5 (khóa XII).

Gửi lên: 19/09/2017 23:41 Đã xem 5 Đã tải về 0

Mẫu "Bản cam kết" hàng năm của Đảng viên

Gửi lên: 08/08/2017 01:18 Đã xem 349 Đã tải về 107

Công văn 3294-CV/BTCTW

Công văn 3294-CV/BTCTW ngày 26/7/2017 của Ban tổ chức Cán bộ - Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam về việc hướng dẫn một số nội dung về công tác quy hoạch cán bộ nhiệm kỳ 2020-2025, 2021-2026 và các nhiệm kỳ tiếp theo

Gửi lên: 08/08/2017 00:03 Đã xem 157 Đã tải về 197

Chỉ thị 14-CT/TW

Chỉ thị 14-CT/TW ngày 19/7/2017 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam về tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo của Ðảng đối với công tác người có công với cách mạng

Gửi lên: 07/08/2017 23:50 Đã xem 137 Đã tải về 79

Chỉ thị số 13-CT/TW ngày 12/01/2017

Chỉ thị số 13-CT/TW ngày 12/01/2017 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng

Gửi lên: 16/02/2017 04:12 Đã xem 174 Đã tải về 42

Nghị quyết 06-NQ/ĐUK

Ngày 25 tháng 01 năm 2017, Ban Chấp hành Đảng bộ Khối đã ban hành Nghị quyết số 06-NQ/ĐUK về tăng cường tính tiên phong, gương mẫu của cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu cấp ủy, cơ quan, đơn vị trong tình hình hiện nay

Gửi lên: 16/02/2017 04:09 Đã xem 160 Đã tải về 89

Nghị quyết 04-NQ/ĐUK ngày 25/01/2017

Ngày 25 tháng 01 năm 2017, Ban Chấp hành Đảng bộ Khối đã ban hành Nghị quyết số 04-NQ/ĐUK về nâng cao hiệu quả công tác dân vận của đảng bộ các cơ quan Nhà nước .

Gửi lên: 16/02/2017 03:50 Đã xem 525 Đã tải về 356

Nghị quyết 05-NQ/ĐUK ngày 25/01/2017

Ngày 25 tháng 01 năm 2017, Ban Chấp hành Đảng bộ Khối đã ban hành Nghị quyết số 05-NQ/ĐUK về đổi mới công tác tư tưởng nhằm ngăn chặn có hiệu quả biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong nội bộ.

Gửi lên: 16/02/2017 03:46 Đã xem 505 Đã tải về 308

Biểu mẫu nghiệm thu đề tài cấp Nhà nước

Các phụ lục Ban hành kèm theo Thông tư số 11/2014/TT-BKHCN ngày 30 tháng 5 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ

Gửi lên: 13/01/2017 00:04 Đã xem 110 Đã tải về 11

Thông tư 11/2014/TT-BKHCN

Quy định việc đánh giá, nghiệm thu kết quả thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp quốc gia sử dụng ngân sách nhà nước

Gửi lên: 12/01/2017 22:38 Đã xem 122 Đã tải về 4

Mẫu kê khai tài sản, thu nhập

KÊ KHAI TÀI SẢN, THU NHẬP
(Ban hành kèm theo Nghị định số 78/2013/NĐ-CP ngày 17/7/2013 của Chính phủ)

Gửi lên: 12/01/2017 02:42 Đã xem 94 Đã tải về 7

Phiếu bổ sung lí lịch cán bộ, công chức

Mẫu 4a-BNV/2007 ban hành kèm theo Quyết định số 06/2007/QĐ-BNV ngày 18/6/2007 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ: Phiếu bổ sung lí lịch cán bộ, công chức

Gửi lên: 06/01/2017 01:57 Đã xem 123 Đã tải về 21

Chỉ thị 11-CT/TW tổ chức Tết năm 2017

Ngày 20/12/2016, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Đinh Thế Huynh đã ký ban hành Chỉ thị số 11-CT/TW của Ban Bí thư về việc tổ chức Tết năm 2017

Gửi lên: 03/01/2017 04:32 Đã xem 121 Đã tải về 24

Kế hoạch 04-KH/TW

Bộ Chính trị vừa ban hành Kế hoạch 04-KH/TW thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương khoá XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hoá" trong nội bộ

Gửi lên: 03/01/2017 03:10 Đã xem 273 Đã tải về 175
 
ISIVAST

Là phiên bản điện tử trực tuyến có thể in được ra giấy, Bản tin hướng tới mục đích cung cấp thêm một kênh thông tin mới cho toàn thể cán bộ trong Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam về các mặt hoạt động của Viện Hàn lâm nói chung và của các đơn vị trực thuộc nói riêng. Bên cạnh những tin tức của Viện, Bản tin còn mang đến cho bạn đọc những tin tức chọn lọc hữu ích về các hoạt động khoa học và công nghệ ở trong nước và trên thế giới đáng được bạn đọc quan tâm và theo dõi.


Số 07-2017 số 08-2017  
Số 04-2017 số 05-2017 số 06-2017
Số 01-2017 Số 02-2017 Số 03-2017
Số 10-2016 Số 11-2016 Số 12-2016
Số 7-2016 Số 8-2016 Số 9-2016
Số 4-2016 Số 5-2016 Số 6-2016
Số 01,02-2016 Số 3-2016
Số 10-2015 Số 11-2015 Số12-2015
Số 7-2015 Số 8-2015 Số 9-2015
Số 4-2015 Số 5-2015 Số 6-2015
Số 01-2015 Số 02-2015 Số 3-2015

Không cần đăng nhập,
Sử dụng mật khẩu và passwords là Guest

Hệ thống tìm kiếm và lưu trữ trực tuyến các văn bản trực thuộc và liên quan của Viện Hàn lâm KHCNVN

Viện Hàn Lâm KHCNVN ban hành
Quyết định
Thông báo
Kế hoạch - Tài chính
Khoa học - Công nghệ
Tổ chức - Cán bộ
Giáo dục - Đào tạo
Hợp tác quốc tế
Thông tin - Xuất bản

Văn bản mẫu

Trung tâm TTTL ban hành

Bộ KHCN ban hành

 

Trang chủ | Giới thiệu
Trang thông tin điện tử thuộc bản quyền và quản lý của Viện Địa lý - Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam
                                              Địa chỉ:  Nhà A27, Số 18 Hoàng Quốc Việt - Phường Nghĩa Đô - Cầu Giấy - Hà Nội
                                              Điện thoại: (84 4) 3 756 3539                Fax: (84 4) 3 836 1192
                                              Email:
qlthvdl@gmail.com                     email ban quản trị website: ig.vast.vn@gmail.com