lang vn lang en

Trang nhất » Tài liệu » Cơ quan khác

Nghị quyết 05-NQ/ĐUK ngày 25/01/2017
ĐẢNG ỦY KHỐI CÁC CƠ QUAN TW

Số 05-NQ/ĐUK
ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

Hà Nội, ngày 25 tháng 01 năm 2017
 
 
NGHỊ QUYẾT
CỦA BAN CHẤP HÀNH ĐẢNG BỘ KHỐI
đổi mới công tác tư tưởng nhằm đấu tranh, ngăn chặn có hiệu quả
biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ
 
I. TÌNH HÌNH VÀ NGUYÊN NHÂN

Thời gian qua, nhất là trong quá trình thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay” và Chỉ thị số 03-CT/TW của Bộ Chính trị (khóa XI) về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, Đảng ủy Khối và các cấp ủy trực thuộc đã quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo và có nhiều chủ trương, biện pháp thực hiện có kết quả một số nhiệm vụ về công tác tư tưởng; chủ động đấu tranh, ngăn chặn, đẩy lùi những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ. Đặc biệt, trong nhiệm kỳ 2010-2015, Ban Chấp hành Đảng bộ Khối đã ban hành Nghị quyết về “Tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác chính trị tư tưởng”; Ban Thường vụ Đảng ủy Khối đã ban hành Chỉ thị “Về việc phòng, chống những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong cán bộ, đảng viên ở Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương”; Chỉ thị “Về tăng cường thông tin, đối thoại và chất vấn trong Đảng, chủ động định hướng tư tưởng cho cán bộ, đảng viên và quần chúng”. Qua việc tổ chức thực hiện, nhận thức về “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” của nhiều cấp ủy đảng và cán bộ, đảng viên được nâng lên; tự phê bình và phê bình trong sinh hoạt đảng được chú trọng; vai trò tiên phong, gương mẫu từng bước được khẳng định; sinh hoạt đảng và quản lý đảng viên cơ bản đảm bảo; công tác giáo dục lý luận chính trị được tăng cường…

(xem tiếp trong file đính kèm)
Thông tin chi tiết
Tên file:
Nghị quyết 05-NQ/ĐUK ngày 25/01/2017
Phiên bản:
N/A
Tác giả:
Đảng ủy Khối các CQTW
Website hỗ trợ:
N/A
Thuộc chủ đề:
Tài liệu » Cơ quan khác
Gửi lên:
16/02/2017 15:46
Cập nhật:
16/02/2017 15:50
Người gửi:
admin
Thông tin bản quyền:
N/A
Dung lượng:
248.12 KB
Đã xem:
733
Đã tải về:
343
Đã thảo luận:
0
Tải về
Từ site Viện Địa Lý:
Đánh giá
Bạn đánh giá thế nào về file này?
Hãy click vào hình sao để đánh giá File
 
ISIVAST

Là phiên bản điện tử trực tuyến có thể in được ra giấy, Bản tin hướng tới mục đích cung cấp thêm một kênh thông tin mới cho toàn thể cán bộ trong Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam về các mặt hoạt động của Viện Hàn lâm nói chung và của các đơn vị trực thuộc nói riêng. Bên cạnh những tin tức của Viện, Bản tin còn mang đến cho bạn đọc những tin tức chọn lọc hữu ích về các hoạt động khoa học và công nghệ ở trong nước và trên thế giới đáng được bạn đọc quan tâm và theo dõi.


Số 10-2017 Số 11-2017  
Số 07-2017 số 08-2017 số 09-2017
Số 04-2017 số 05-2017 số 06-2017
Số 01-2017 Số 02-2017 Số 03-2017
Số 10-2016 Số 11-2016 Số 12-2016
Số 7-2016 Số 8-2016 Số 9-2016
Số 4-2016 Số 5-2016 Số 6-2016
Số 01,02-2016 Số 3-2016
Số 10-2015 Số 11-2015 Số12-2015
Số 7-2015 Số 8-2015 Số 9-2015
Số 4-2015 Số 5-2015 Số 6-2015
Số 01-2015 Số 02-2015 Số 3-2015

Không cần đăng nhập,
Sử dụng mật khẩu và passwords là Guest

Hệ thống tìm kiếm và lưu trữ trực tuyến các văn bản trực thuộc và liên quan của Viện Hàn lâm KHCNVN

Viện Hàn Lâm KHCNVN ban hành
Quyết định
Thông báo
Kế hoạch - Tài chính
Khoa học - Công nghệ
Tổ chức - Cán bộ
Giáo dục - Đào tạo
Hợp tác quốc tế
Thông tin - Xuất bản

Văn bản mẫu

Trung tâm TTTL ban hành

Bộ KHCN ban hành

 

Trang chủ | Giới thiệu
Trang thông tin điện tử thuộc bản quyền và quản lý của Viện Địa lý - Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam
                                              Địa chỉ:  Nhà A27, Số 18 Hoàng Quốc Việt - Phường Nghĩa Đô - Cầu Giấy - Hà Nội
                                              Điện thoại: (84 4) 3 756 3539                Fax: (84 4) 3 836 1192
                                              Email:
qlthvdl@gmail.com                     email ban quản trị website: ig.vast.vn@gmail.com