lang vn lang en

Trang nhất » Tài liệu » Cơ quan khác

Nghị quyết 06-NQ/ĐUK
ĐẢNG ỦY KHỐI CÁC CƠ QUAN TW
*
Số 06-NQ/ĐUK
 
ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM
 
 Hà Nội, ngày       tháng 01 năm 2017
 
 
NGHỊ QUYẾT
CỦA BAN CHẤP HÀNH ĐẢNG BỘ KHỐI
về tăng cường tính tiên phong, gương mẫu của cán bộ, đảng viên,
nhất là
người đứng đầu cấp ủy, cơ quan, đơn vị trong tình hình hiện nay
 
I. TÌNH HÌNH VÀ NGUYÊN NHÂN

Năm năm qua, đội ngũ cán bộ, đảng viên Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương (sau đây gọi tắt là Đảng bộ Khối) luôn tiên phong, gương mẫu đi đầu trong thực hiện nhiệm vụ chính trị, chuyên môn và công tác xây dựng Đảng, xây dựng cơ quan, đơn vị trong sạch, vững mạnh. Qua đó, đã góp phần xây dựng hình ảnh người cán bộ, đảng viên Đảng bộ Khối gương mẫu, trách nhiệm, đặc biệt từ khi có Quy định số 101-QĐ/TW ngày 07-6-2012 của Ban Bí thư về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp. Đội ngũ cán bộ, đảng viên của Đảng bộ Khối luôn trung thành với Đảng; gương mẫu trong nghiên cứu, tham mưu, xây dựng và thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; sâu sát, gắn bó với nhân dân.

(xem tiếp nội dung trong file đính kèm)
Thông tin chi tiết
Tên file:
Nghị quyết 06-NQ/ĐUK
Phiên bản:
N/A
Tác giả:
Đảng ủy Khối các CQTW
Website hỗ trợ:
N/A
Thuộc chủ đề:
Tài liệu » Cơ quan khác
Gửi lên:
16/02/2017 04:09
Cập nhật:
16/02/2017 04:09
Người gửi:
admin
Thông tin bản quyền:
N/A
Dung lượng:
433.93 KB
Đã xem:
268
Đã tải về:
95
Đã thảo luận:
0
Tải về
Từ site Viện Địa Lý:
Đánh giá
Bạn đánh giá thế nào về file này?
Hãy click vào hình sao để đánh giá File
 
ISIVAST

Là phiên bản điện tử trực tuyến có thể in được ra giấy, Bản tin hướng tới mục đích cung cấp thêm một kênh thông tin mới cho toàn thể cán bộ trong Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam về các mặt hoạt động của Viện Hàn lâm nói chung và của các đơn vị trực thuộc nói riêng. Bên cạnh những tin tức của Viện, Bản tin còn mang đến cho bạn đọc những tin tức chọn lọc hữu ích về các hoạt động khoa học và công nghệ ở trong nước và trên thế giới đáng được bạn đọc quan tâm và theo dõi.


Số 10-2017 Số 11-2017  
Số 07-2017 số 08-2017 số 09-2017
Số 04-2017 số 05-2017 số 06-2017
Số 01-2017 Số 02-2017 Số 03-2017
Số 10-2016 Số 11-2016 Số 12-2016
Số 7-2016 Số 8-2016 Số 9-2016
Số 4-2016 Số 5-2016 Số 6-2016
Số 01,02-2016 Số 3-2016
Số 10-2015 Số 11-2015 Số12-2015
Số 7-2015 Số 8-2015 Số 9-2015
Số 4-2015 Số 5-2015 Số 6-2015
Số 01-2015 Số 02-2015 Số 3-2015

Không cần đăng nhập,
Sử dụng mật khẩu và passwords là Guest

Hệ thống tìm kiếm và lưu trữ trực tuyến các văn bản trực thuộc và liên quan của Viện Hàn lâm KHCNVN

Viện Hàn Lâm KHCNVN ban hành
Quyết định
Thông báo
Kế hoạch - Tài chính
Khoa học - Công nghệ
Tổ chức - Cán bộ
Giáo dục - Đào tạo
Hợp tác quốc tế
Thông tin - Xuất bản

Văn bản mẫu

Trung tâm TTTL ban hành

Bộ KHCN ban hành

 

Trang chủ | Giới thiệu
Trang thông tin điện tử thuộc bản quyền và quản lý của Viện Địa lý - Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam
                                              Địa chỉ:  Nhà A27, Số 18 Hoàng Quốc Việt - Phường Nghĩa Đô - Cầu Giấy - Hà Nội
                                              Điện thoại: (84 4) 3 756 3539                Fax: (84 4) 3 836 1192
                                              Email:
qlthvdl@gmail.com                     email ban quản trị website: ig.vast.vn@gmail.com