lang vn lang en

Trang nhất » Tài liệu » Tài liệu lưu hành nội bộ

Mẫu đấu thầu theo 58/2016/TT-BTC

Các mẫu văn bản đấu thầu theo Thông tư 58/2016/TT-BTC áp dụng theo Hướng dẫn qui trình lựa chọn nhà thầu theo hình thức chào hàng cạnh tranh và chỉ định thầu rút gọn của Viện Địa lý

Gửi lên: 28/03/2017 14:51 Đã xem 3461 Đã tải về 3290

Thông báo 49/VĐL-TB ngày 01/03/2017

Thông báo về việc hướng dẫn thực hiện công tác thi đua, khen thưởng 6 tháng đầu năm 2017 của Viện Địa lý

Gửi lên: 01/03/2017 17:09 Đã xem 207 Đã tải về 41

Mẫu hợp đồng thuê khoán chuyên môn của Viện Địa lý

Hợp đồng thuê khoán chuyên môn và thanh lý hợp đồng dùng cho cá nhân chủ nhiệm đề tài và những người khác trong hợp đồng thuê khoán chuyên môn

Gửi lên: 07/04/2016 14:40 Đã xem 2 Đã tải về 1

Lịch bảo vệ ĐTCS và nhiệm vụ cơ sở cho cán bộ trẻ năm 2015 và đề cương ĐTCS năm 2016

Lịch bảo vệ ĐTCS và nhiệm vụ cơ sở cho cán bộ trẻ năm 2015 và đề cương ĐTCS năm 2016

Gửi lên: 16/12/2015 16:06 Đã xem 351 Đã tải về 14

Quy chế chi tiêu nội bộ của Viện Địa lý

Quy chế chi tiêu nội bộ nhằm: Quản lý, sử dụng các nguồn thu, chi đảm bảo đúng mục đích, đúng đối tượng, hiệu quả thực hành tiết kiệm chống lãng phí, công khai, minh bạch, nâng cao chất lượng hoạt động nghiên cứu khoa học, triển khai công nghệ của Viện,...

Gửi lên: 02/03/2015 17:41 Đã xem 734 Đã tải về 24

Quy chế tạm thời về Quản lý, sử dụng tài sản

1. Quy chế này quy định về việc quản lý và sử dụng tài sản của Viện Địa lý

2. Quy chế này áp dụng đối với tất cả các phòng, trạm, cán bộ, viên chức và người lao động trực thuộc Viện.

Gửi lên: 02/03/2015 17:39 Đã xem 476 Đã tải về 0

Quyết định số 206/QĐ-VHL - ngày 25 tháng 2 năm 2013

Gửi lên: 22/01/2015 15:02 Đã xem 434 Đã tải về 8

Quyết định số 100/QĐ-ĐL ngày 02/6/2014

Quyết định số 100/QĐ-ĐL ngày 02/6/2014 V/v Ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Trạm NCTHĐN TN&MT Miền Trung.

Gửi lên: 22/01/2015 14:11 Đã xem 508 Đã tải về 0

Ban hành Các nội quy phòng cháy, chữa cháy của Viện Địa lý

Quyết định số 01/QĐ-ĐL ngày 12/1/2015 của Viện trưởng viện Địa lý về việc Ban hành quy chế PCCC của cơ quan

Gửi lên: 16/01/2015 16:15 Đã xem 497 Đã tải về 1

Quyết định thành lập đội phòng cháy chữa cháy của Viện Địa lý

Quyết định số 03/QĐ-ĐL ngày 12/1/2015 của Viện trưởng viện Địa lý về việc thành lập đội PCCC

Gửi lên: 16/01/2015 16:13 Đã xem 523 Đã tải về 11
 
ISIVAST

Là phiên bản điện tử trực tuyến có thể in được ra giấy, Bản tin hướng tới mục đích cung cấp thêm một kênh thông tin mới cho toàn thể cán bộ trong Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam về các mặt hoạt động của Viện Hàn lâm nói chung và của các đơn vị trực thuộc nói riêng. Bên cạnh những tin tức của Viện, Bản tin còn mang đến cho bạn đọc những tin tức chọn lọc hữu ích về các hoạt động khoa học và công nghệ ở trong nước và trên thế giới đáng được bạn đọc quan tâm và theo dõi.


Số 10-2017 Số 11-2017  
Số 07-2017 số 08-2017 số 09-2017
Số 04-2017 số 05-2017 số 06-2017
Số 01-2017 Số 02-2017 Số 03-2017
Số 10-2016 Số 11-2016 Số 12-2016
Số 7-2016 Số 8-2016 Số 9-2016
Số 4-2016 Số 5-2016 Số 6-2016
Số 01,02-2016 Số 3-2016
Số 10-2015 Số 11-2015 Số12-2015
Số 7-2015 Số 8-2015 Số 9-2015
Số 4-2015 Số 5-2015 Số 6-2015
Số 01-2015 Số 02-2015 Số 3-2015

Không cần đăng nhập,
Sử dụng mật khẩu và passwords là Guest

Hệ thống tìm kiếm và lưu trữ trực tuyến các văn bản trực thuộc và liên quan của Viện Hàn lâm KHCNVN

Viện Hàn Lâm KHCNVN ban hành
Quyết định
Thông báo
Kế hoạch - Tài chính
Khoa học - Công nghệ
Tổ chức - Cán bộ
Giáo dục - Đào tạo
Hợp tác quốc tế
Thông tin - Xuất bản

Văn bản mẫu

Trung tâm TTTL ban hành

Bộ KHCN ban hành

 

Trang chủ | Giới thiệu
Trang thông tin điện tử thuộc bản quyền và quản lý của Viện Địa lý - Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam
                                              Địa chỉ:  Nhà A27, Số 18 Hoàng Quốc Việt - Phường Nghĩa Đô - Cầu Giấy - Hà Nội
                                              Điện thoại: (84 4) 3 756 3539                Fax: (84 4) 3 836 1192
                                              Email:
qlthvdl@gmail.com                     email ban quản trị website: ig.vast.vn@gmail.com