lang vn lang en

Trang nhất » Tài liệu » Tài liệu của Viện Hàn lâm

Quyết định 2230/QĐ-VHL

Quyết định số 2230/QĐ-VHL ngày 24/10/2017 của Viện Hàn lâm KHCNVN ban hành Quy định xây dựng và quản lý Nhiệm vụ Hợp tác quốc tế về KH & CN cấp Viện Hàn lâm KHCNVN

Gửi lên: 31/10/2017 10:18 Đã xem 182 Đã tải về 187

Nghị quyết 160 ĐUVHL

Nghị quyết 160-ND/ĐUVHL ngày 06/7/2017 của Đảng uỷ Viện Hàn lâm KHCNVN về nâng cao hiệu quả sử dụng kinh phí, phòng chống tham nhũng, lãng phí trong nghiên cứu khoa học.

Gửi lên: 08/08/2017 12:11 Đã xem 114 Đã tải về 4

Nghị quyết 159 ĐUVHL

Nghị quyết 159 -NQ/ĐUVHL ngày 06/7/2017 của Đảng ủy Viện Hàn lâm KHCNVN

Gửi lên: 08/08/2017 11:38 Đã xem 123 Đã tải về 2

Quyết định số 1256/QĐ-VHL

Ban hành Quy định về quản lý mã số các đề tài và nhiệm vụ thuộc kế hoạch hoạt động hàng năm của Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam

Gửi lên: 01/08/2017 11:39 Đã xem 112 Đã tải về 0

Quyết định số 1258/QĐ-VHL

Ban hành Quy chế Tổ chức và hoạt động của Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam

Gửi lên: 01/08/2017 11:37 Đã xem 125 Đã tải về 34

Công văn 1447/VHL-KHTC

Công văn phổ biến một số nội dung quy định chế độ tài chính trong hoạt động đấu giá tài sản

Gửi lên: 01/08/2017 11:34 Đã xem 98 Đã tải về 0

Công văn 247/VHL-TCCB ngày 17/02/2017

Ngày 17/02/2017, Viện hàn lâm có công văn số 247/VHL-TCCB về việc hướng dẫn thực hiện công tác thi đua khen thưởng 6 tháng đầu năm 2017 kèm theo phụ lục tiêu chuẩn một số danh hiệu thi đua khen thưởng và hình thức khen thưởng

Gửi lên: 17/02/2017 16:34 Đã xem 145 Đã tải về 9

Kế hoạch số 197-KH/ĐUVHL

Ngày 30/01/2017, Đảng Ủy Viện Hàn lâm KHCNVN đã ban hành Kế hoạch số 197-KH/ĐUVHL về thực hiện Nghị quyết số 04-NQ/TW về tăng cường xây dựng chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong nội bộ

Gửi lên: 16/02/2017 16:17 Đã xem 132 Đã tải về 8

Kế hoạch 167-KH/ĐUVHL

Kế hoạch số 167-KH/ĐUVHL ngày 02/02/2017 của Đảng ủy Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam

Gửi lên: 16/02/2017 15:40 Đã xem 134 Đã tải về 0

Công văn 203/VHL-KHTC ngày 10/20/2017

Công văn số 203/VHL-KHTC ngày 10/02/2017 của Viện Hàn lâm về việc đề xuất nhiệm vụ KHCN các cấp thực hiện 2018

Gửi lên: 16/02/2017 15:18 Đã xem 141 Đã tải về 17

Kế hoạch số 122/KH-VHL ngày 24/01/2017

Ngày 24/01/2017, Viện Hàn lâm KHCNV ban hành kế hoạch số 122/KH-VHL triển khai thực hiện chỉ thị CT26/TT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong các cơ quan hành chính nhà nước các cấp

Gửi lên: 03/02/2017 13:05 Đã xem 216 Đã tải về 21

Mẫu số 11-HTQT-2013

Mẫu số 11-HTQT-2013 - Báo cáo tình hình thực hiện thỏa thuận hợp tác quốc tế

Gửi lên: 15/12/2016 14:58 Đã xem 265 Đã tải về 9

Mẫu số 10-HTQT-2013

Mẫu số 10-HTQT-2013 - Báo cáo ký bản thỏa thuận hợp tác

Gửi lên: 15/12/2016 14:57 Đã xem 221 Đã tải về 17

Mẫu số 09-HTQT-2013

Mẫu số 09-HTQT-2013 - Xin phép ký bản thỏa thuận hợp tác

Gửi lên: 15/12/2016 14:56 Đã xem 271 Đã tải về 38

Mẫu số 08-HTQT-2013

Mẫu số 08-HTQT-2013 - BÁO CÁO KẾT QUẢ HỘI NGHỊ/HỘI THẢO/LỚP HỌC TRONG NƯỚC/ QUỐC TẾ

Gửi lên: 15/12/2016 14:56 Đã xem 217 Đã tải về 10
 
ISIVAST

Là phiên bản điện tử trực tuyến có thể in được ra giấy, Bản tin hướng tới mục đích cung cấp thêm một kênh thông tin mới cho toàn thể cán bộ trong Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam về các mặt hoạt động của Viện Hàn lâm nói chung và của các đơn vị trực thuộc nói riêng. Bên cạnh những tin tức của Viện, Bản tin còn mang đến cho bạn đọc những tin tức chọn lọc hữu ích về các hoạt động khoa học và công nghệ ở trong nước và trên thế giới đáng được bạn đọc quan tâm và theo dõi.


Số 10-2017 Số 11-2017  
Số 07-2017 số 08-2017 số 09-2017
Số 04-2017 số 05-2017 số 06-2017
Số 01-2017 Số 02-2017 Số 03-2017
Số 10-2016 Số 11-2016 Số 12-2016
Số 7-2016 Số 8-2016 Số 9-2016
Số 4-2016 Số 5-2016 Số 6-2016
Số 01,02-2016 Số 3-2016
Số 10-2015 Số 11-2015 Số12-2015
Số 7-2015 Số 8-2015 Số 9-2015
Số 4-2015 Số 5-2015 Số 6-2015
Số 01-2015 Số 02-2015 Số 3-2015

Không cần đăng nhập,
Sử dụng mật khẩu và passwords là Guest

Hệ thống tìm kiếm và lưu trữ trực tuyến các văn bản trực thuộc và liên quan của Viện Hàn lâm KHCNVN

Viện Hàn Lâm KHCNVN ban hành
Quyết định
Thông báo
Kế hoạch - Tài chính
Khoa học - Công nghệ
Tổ chức - Cán bộ
Giáo dục - Đào tạo
Hợp tác quốc tế
Thông tin - Xuất bản

Văn bản mẫu

Trung tâm TTTL ban hành

Bộ KHCN ban hành

 

Trang chủ | Giới thiệu
Trang thông tin điện tử thuộc bản quyền và quản lý của Viện Địa lý - Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam
                                              Địa chỉ:  Nhà A27, Số 18 Hoàng Quốc Việt - Phường Nghĩa Đô - Cầu Giấy - Hà Nội
                                              Điện thoại: (84 4) 3 756 3539                Fax: (84 4) 3 836 1192
                                              Email:
qlthvdl@gmail.com                     email ban quản trị website: ig.vast.vn@gmail.com