lang vn lang en

Trang nhất » Tài liệu » Tài liệu của Viện Hàn lâm

Kế hoạch số 197-KH/ĐUVHL
ĐẢNG ỦY KHỐI CÁC CƠ QUAN TW
ĐẢNG ỦY VIỆN HÀN LÂM KHOA HỌC
VÀ CÔNG NGHỆ VIỆT NAM


Số 197-KH/ĐUVHL
ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM Hà Nội, ngày 25 tháng 01 năm 2017
 
 
KẾ HOẠCH
thực hiện Nghị quyết số 04-NQ/TW về tăng cường xây dựng
chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị,
đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ
 
Thực hiện Kế hoạch số 04-NH/TW ngày 16/11/2016 của của Bộ Chính trị về thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ; và Kế hoạch số 30-KH/ĐUK ngày 06/12/2016 của Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương về Học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4 khóa XII, Ban thường vụ Đảng ủy Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam đã ban hành Kế hoạch học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4 khóa XII. Nay Đảng ủy Viện Hàn lâm ban hành Kế hoạch thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 3 khóa XII như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Quán triệt sâu sắc, nâng cao nhận thức của toàn thể cán bộ, đngr viên, công chức, viên chức và người lao động trong Đảng bọ Viện Hàn lâm về những nội dung cơ bản và giá trị, ý nghĩa của Nghị quyết số 04-NQ/TW Hội nhị Trung ương 4 khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng, ngăn chặn, đẩy lùi tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ.

(xem tiếp nội dung trong file đính kèm)
Thông tin chi tiết
Tên file:
Kế hoạch số 197-KH/ĐUVHL
Phiên bản:
N/A
Tác giả:
N/A
Website hỗ trợ:
N/A
Thuộc chủ đề:
Tài liệu » Tài liệu của Viện Hàn lâm
Gửi lên:
16/02/2017 16:17
Cập nhật:
16/02/2017 16:17
Người gửi:
admin
Thông tin bản quyền:
N/A
Dung lượng:
3.66 MB
Đã xem:
118
Đã tải về:
8
Đã thảo luận:
0
Tải về
Từ site Viện Địa Lý:
Đánh giá
Bạn đánh giá thế nào về file này?
Hãy click vào hình sao để đánh giá File
 
ISIVAST

Là phiên bản điện tử trực tuyến có thể in được ra giấy, Bản tin hướng tới mục đích cung cấp thêm một kênh thông tin mới cho toàn thể cán bộ trong Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam về các mặt hoạt động của Viện Hàn lâm nói chung và của các đơn vị trực thuộc nói riêng. Bên cạnh những tin tức của Viện, Bản tin còn mang đến cho bạn đọc những tin tức chọn lọc hữu ích về các hoạt động khoa học và công nghệ ở trong nước và trên thế giới đáng được bạn đọc quan tâm và theo dõi.


Số 10-2017 Số 11-2017  
Số 07-2017 số 08-2017 số 09-2017
Số 04-2017 số 05-2017 số 06-2017
Số 01-2017 Số 02-2017 Số 03-2017
Số 10-2016 Số 11-2016 Số 12-2016
Số 7-2016 Số 8-2016 Số 9-2016
Số 4-2016 Số 5-2016 Số 6-2016
Số 01,02-2016 Số 3-2016
Số 10-2015 Số 11-2015 Số12-2015
Số 7-2015 Số 8-2015 Số 9-2015
Số 4-2015 Số 5-2015 Số 6-2015
Số 01-2015 Số 02-2015 Số 3-2015

Không cần đăng nhập,
Sử dụng mật khẩu và passwords là Guest

Hệ thống tìm kiếm và lưu trữ trực tuyến các văn bản trực thuộc và liên quan của Viện Hàn lâm KHCNVN

Viện Hàn Lâm KHCNVN ban hành
Quyết định
Thông báo
Kế hoạch - Tài chính
Khoa học - Công nghệ
Tổ chức - Cán bộ
Giáo dục - Đào tạo
Hợp tác quốc tế
Thông tin - Xuất bản

Văn bản mẫu

Trung tâm TTTL ban hành

Bộ KHCN ban hành

 

Trang chủ | Giới thiệu
Trang thông tin điện tử thuộc bản quyền và quản lý của Viện Địa lý - Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam
                                              Địa chỉ:  Nhà A27, Số 18 Hoàng Quốc Việt - Phường Nghĩa Đô - Cầu Giấy - Hà Nội
                                              Điện thoại: (84 4) 3 756 3539                Fax: (84 4) 3 836 1192
                                              Email:
qlthvdl@gmail.com                     email ban quản trị website: ig.vast.vn@gmail.com