lang vn lang en

Trang nhất » Thư viện » Thư viện số

Một số công trình nghiên cứu của Viện Địa lý trên thư viện số Viện Hàn lâm

Thứ sáu - 03/02/2017 03:23
Tên công trình Tác giả Năm
Nghiên cứu hiện tượng trượt lở và ô nhiễm môi trường nước lưu vực suối Nậm La Nguyễn Lập Dân.  1995
Điều tra cơ bản tài nguyên môi trường nhằm khai thác hợp lý đất hoang hóa, các bãi bồi ven biển cửa sông Việt Nam PTS. Lại Huy Anh; Nguyễn Thanh Hoa; Tống Phúc Tuấn; Trần Hằng Nga; Uông Đình Khanh; Võ Thịnh 1996
Nghiên cứu biến đổi địa hình và quá trình hình thành các cồn bãi ở khu vực cửa sông Hồng (cửa Ba Lạt) - Thuộc đề án ĐTCB TNMT 1996-2000 PGS.PTS Nguyễn Hoàn; Đào Đình Châm; Đỗ Xuân Sâm; Hoa Mạnh Hùng; Nguyễn Đức Khả; Nguyễn HIệu; Nguyễn Xuân Trường; Phạm Thế Vĩnh; Vũ Văn Phái 1996
Điều tra cơ bản tài nguyên, môi trường nhằm khai thác sử dụng hợp lý đất hoang hóa các bãi bồi ven biển cửa sông Việt Nam PGS.TS Nguyễn Văn cư; Nguyễn Lập Dân; Phạm Thanh Vân; Phạm Văn Ngạc; Phan Thanh Hằng; Vũ thu Lan.  1997
Điều kiện tự nhiên, tài nguyên và môi trường vùng biển Bắc Bộ (Hải Phòng - Kim Sơn) NCS. Hoa Mạnh Hùng; Đặng Minh Hải; Đỗ Xuân Sâm; Lê Văn Công; Ngô Lê Long; Nguyễn Quang Thành; Nguyễn Thị Thảo Hương; Nguyễn Văn Cư. 1997
Viễn thám trong nghiên cứu tài nguyên và môi trường Nguyễn Ngọc Thạch; Nguyễn Đình Hòe; Lại Vỹ Cẩm; Trần Văn Thụy; Uông Đình Khanh  
Nghiên thiết lập cơ sở khoa học kỹ thuật phòng tránh và giảm nhệ thiên tai lũ lụt các tỉnh Bắc Trung bộ TS Lê Duy Bách; Mai Trong Thông; Ngô Gia Thắng; Nguyễn Bá Nhuận; Nguyễn Lập Dân; Trần Tý.  1998
Xây dựng cơ sở dữ liệu tài nguyên và môi trường địa lý GS.TS Lê Đức An; Lại Huy Anh; Lê Trần Chấn; Nguyễn Hữu Tứ; Tống Phúc Tuấn; Uông Đình Khanh; Võ Thịnh 1998
Nghiên cứu hiện trạng, bước đầu xác định nguyên nhân lũ lụt các tỉnh vùng Nam Trung Bộ (từ Đà Nẵng đến Bình Thuận) và đề xuất cơ sở khoa học cho các giải pháp khắc phục PGS.TSKH Nguyễn Văn Cư; Đỗ Xuân Sâm; Lại Huy Anh; Mai Trọng Thông; Nguyễn Đình Kỳ; Nguyễn Lập Dân; Trần Tý.  2000
Nghiên cứu diễn biến cửa sông thủy triển phục vụ cho khai thác thủy lợi, giao thông Nguyễn Thị Thảo Hương; GS.TS. Ngô, Đình Tuấn; PGS.TSKH. Nguyễn, Văn Cư. 2000
Nguyên nhân, giải pháp phòng ngừa và ngăn chặn quá trình hoang mạc hoá vùng Nam Trung Bộ (vùng Ninh Thuận, Bình Thuận). KHCN.07.01 PGS.TSKH Nguyễn Văn Cư; Lại Huy Anh; Mai Trọng Thông; Ngô Ngọc Cát; Nguyễn Đình Kỳ; Nguyễn Lập Dân; Trần Tý.  2001
Nghiên cứu thành lập bản đồ địa mạo - thổ nhưỡng làm cơ sở khoa học cho sử dụng lâu bền tài nguyên môi trường đất Việt Nam Vũ Ngọc Quang; PGS.TSKH. Nguyễn, Quang Mỹ; TS. Nguyễn, Đình Kỳ. 2002
Đặc điểm địa mạo vùng đồi và đồng bằng ven biển Ninh Thuận - Bình Thuận Uông Đình Khanh; GS.TSKH. Lê, Đức An; TS. Lại, Huy Anh. 2002
Sử dụng phần mềm cẩm nang môi trường và hệ thông tin địa lý phục vụ lập quy hoạch môi trường thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An TS Mai Trọng Thông; Đào Thị Phượng; Lại Huy Anh; Lê Trần Chấn; Ngô Ngọc Cát; Nguyễn Đình Kỳ; Nguyễn Khanh Vân; Nguyễn Lập Dân; Nguyễn Thị Hiền; Phạm Xuân Trường.  2003
Nghiên cứu đánh giá các điều kiện địa lý phục vụ phát triển cây công nghiệp dài ngày tỉnh DakLak Nguyễn Xuân Độ; PGS.TS. Nguyễn, Cao Mệnh; TS. Nguyễn, Đình Kỳ. 2003
Điều tra cơ bản hiện trạng môi trường, đề xuất các giải pháp khắc phục, góp phần phát triển bền vững kinh tế - xã hội vùng Trung Trung Bộ PGS.TSKH Nguyễn Văn Cư; Bùi Thị Mai; Đỗ Xuân Sâm; Hoa Mạnh Hùng; Lê Văn Công; Nguyễn Lập Dân; Nguyễn Quang Thành; Nguyễn Thảo Hương; Nguyễn Văn Lai.  2005
Nghiên cứu xâm nhập mặn ở sông Vu Gia (Đà Nẵng), đề xuất các giải pháp phòng chống và giảm thiểu thiệt hại TS Lại Huy Anh; Đặng Xuân Phong; Nguyễn Hữu Tứ; Nguyễn Trong Tiến; Tống Phúc Tuấn; Uông Đình Khanh; Võ Thịnh; Vũ Ngọc Quang. 2005
Bãi bồi ven biển cửa sông Bắc Bộ Việt Nam Nguyễn Văn Cư. 2006
Lũ lụt miền Trung nguyên nhân và các giải pháp phòng tránh Nguyễn Lập Dân; Nguyễn, Thị Thảo Hương; Vũ, Thị Thu Lan.  2007
Địa mạo bờ biển Việt Nam Lê Xuân Hồng; Lê Thị Kim Thoa. 2007
Nghiên cứu đánh giá thoái hoá đất tỉnh Quảng Trị phục vụ quy hoạch phát triển bền vững, phòng tránh giảm nhẹ thiên tai TS.NCVCC Nguyễn Đình Kỳ; Lưu Thế Anh; Nguyễn Anh Hoành; Nguyễn Mạnh Hà; Nguyễn Thị Chúng; Nguyễn Văn Dũng; Vũ Thị Hường 2008
Nghiên cứu dự báo nguy cơ tai biến thiên nhiên (lũ lụt, trượt lở, lũ quét, lũ bùn đá, xói lở bờ sông) lưu vực sông Hương và đề xuất các giải pháp phòng tránh giảm thiểu thiệt hại TS Nguyễn Lập Dân; Mai Trọng Thông; Nguyễn Đình Kỳ; Nguyễn Trọng Tiến; Phạm Xuân Trường; Uông Đình Khanh; Vũ Thị Thu Lan.  2009
Điều tra cơ bản, xác định nguyên nhân và đề xuất cơ sở khoa học cho các giải pháp khắc phục lòng sông cạn ở các tỉnh từ Quảng Nam đến Phú Yên PGS.TSKH Nguyễn Văn Cư; Bùi Thị Mai; Đỗ Xuân Sâm; Nguyễn Đình Kỳ; Nguyễn Hữu Trung Tứ; Vũ Ngọc Quang; Vũ Thị Thu Lan 2009
Nghiên cứu quá trình thoái hoá đất tỉnh Quảng Bình và đề xuất các giải pháp phòng tránh TS.NCVCC Nguyễn Đình Kỳ; Lưu Thế Anh; Nguyễn Anh Hoành; Nguyễn Hoài Thư Hương; Nguyễn Mạnh Hà; Nguyễn Thị Chúng; Nguyễn Văn Dũng; Vũ Thị Hường. 2009
Xây dựng đề án tổng thể bảo vệ môi trường lưu vực sông Hương PGS.TSKH Nguyễn Văn Cư; Bùi Thị Mai; Đỗ Xuân Sâm; Nguyễn Đình Kỳ; Nguyễn Lập Dân; Nguyễn Thị Thảo Hương; Phạm Xuân Trường.  2010
Nghiên cứu quá trình động lực, dự báo sự vận chuyển bùn cát, bồi tụ, xói lở vùng ven biển, cửa sông phục vụ phát triển hệ thống cảng, bến và cụm công nghiệp trên sông Văn Úc PGS.TSKH Nguyễn Văn Cư; Đỗ Xuân Sâm; Nguyễn Bá Quỳ; Nguyễn Lập Dân; Nguyễn Thị Thảo Hương; Nguyễn Văn Lai; Vũ Thị Thu Lan.  2010
Đánh giá ảnh hưởng của cấu trúc thảm thực vật đến lũ lụt, hạn hán lưu vực sông Chu, đề xuất các giải pháp giảm thiểu TS Phạm Thế Vĩnh; Đỗ Hữu Thư; Nguyễn Hữu Tứ; Nguyễn Khanh Vân; Trần Thúy Vân; Võ Thịnh; Vũ Ngọc Quang; Vũ Thị Thu Lan. 2010
Nghiên cứu ứng dụng phương pháp viễn thám INSAR vi phân trong quan trắc lún đất do khai thác nước ngầm TS Phạm Quang Vinh; Đặng Nam Chinh; Lê Thanh Tâm; Lê Thị Thu Hiền; Lưu Thế Anh; Nguyễn Thanh Bình; Trần Tuấn Ngọc; Trần Vân Anh. 2010
Nghiên cứu dự báo nguy cơ các thiên tai liên quan đến dòng chảy (lũ lụt, lũ quét, hạn hán) theo lưu vực sông ở đới khô trên lãnh thổ Việt Nam (lấy sông Cái Phan Rang làm ví dụ) đề xuất chiến lược phòng tránh và giảm thiểu TS Nguyễn Lập Dân; Hoàng Lưu Thu Thuỷ; Hoàng Thái Bình; Hoàng Thanh Sơn; Nguyễn Mạnh Hà; Nguyễn Văn Dũng; Uông Đình Khanh; Vũ Thị Thu Lan.  2011
Nghiên cứu sử dụng hợp lý tài nguyên và phòng tránh thiên tai trên lưu vực sông Mã TS Vũ Thị Thu Lan; Đặng Kim Nhung; Hoàng Thanh Sơn; Lê Thanh Tâm; Nguyễn Hữu Trung Tứ; Nguyễn Lập Dân; Nguyễn Mạnh Hà; Võ Thịnh.  2011
Nghiên cứu, đánh giá thực trạng suy thoái, ô nhiễm môi trường nước dưới đất tỉnh Thái Bình và đề xuất các giải pháp khai thác, sử dụng hợp lý nguồn nước dưới đất TS Lê Thị Thanh Tâm; Đặng Xuân Phong; Hoàng Lưu Thu Thuỷ; Nguyễn Diệu Trinh; Nguyễn Sơn; Trịnh Ngọc Tuyến; Trương Phương Dung; Uông Đình Khanh; Vũ Thị Thu Lan. 2011
Ứng dụng viễn thám và GIS, nghiên cứu các loại hình tai biển địa chất trượt lở đất, lũ quét, ngập úng dọc theo tuyến đường Hồ Chí Minh TS Lê Thị Thu Hiền; Lưu Thế Anh; Nguyễn Thanh Bình; Nguyễn Thị Hiền; Phạm Quang Vinh; Trần Tuấn Ngọc; Trịnh Ngọc Tuyến; Uông Đình Khanh. 2011
Quản lý hạn hán, sa mạc hóa vùng nam trung bộ trong bối cảnh biến đổi khí hậu Nguyễn Lập Dân; Nguyễn Đình Kỳ; Vũ Thị Thu Lan. 2012
Sa bồi luồng tàu vùng cảng Hải Phòng, nguyên nhân và giải pháp phòng chống Nguyễn Văn Cư; Nguyễn Thị Thảo Hương; Đào, Đình Châm 2012
Địa mạo việt nam cấu trúc - tài nguyên - môi trường Lê Đức An; Uông, Đình Khanh 2012
Điều tra đánh giá hiện trạng nguyên nhân suy thoái tài nguyên môi trường đất – nước vùng Thanh – Nghệ - Tĩnh và đề xuất giải pháp khai thác quản lý tổng hợp phục vụ phát triển kinh tế xã hội bền vững TS Nguyễn Đình Kỳ; Hoàng Thanh Sơn; Nguyễn Lập Dân; Nguyễn Mạnh Hà; Vũ Thu Lan.  2013
Thực trạng, xu hướng biến động tài nguyên môi trường vùng đầu nguồn sông Hương và đề xuất hướng sử dụng bền vững đến năm 2020 TS Phạm Xuân Trường; Lê Ngọc Thanh; Lê Xuân Cảnh; Nguyễn Đình Kỳ; Nguyễn Lập Dân; Trần Hoàng Sa.  2013
 
 
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Những tin cũ hơn

 
ISIVAST

Là phiên bản điện tử trực tuyến có thể in được ra giấy, Bản tin hướng tới mục đích cung cấp thêm một kênh thông tin mới cho toàn thể cán bộ trong Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam về các mặt hoạt động của Viện Hàn lâm nói chung và của các đơn vị trực thuộc nói riêng. Bên cạnh những tin tức của Viện, Bản tin còn mang đến cho bạn đọc những tin tức chọn lọc hữu ích về các hoạt động khoa học và công nghệ ở trong nước và trên thế giới đáng được bạn đọc quan tâm và theo dõi.


Số 10-2017 Số 11-2017  
Số 07-2017 số 08-2017 số 09-2017
Số 04-2017 số 05-2017 số 06-2017
Số 01-2017 Số 02-2017 Số 03-2017
Số 10-2016 Số 11-2016 Số 12-2016
Số 7-2016 Số 8-2016 Số 9-2016
Số 4-2016 Số 5-2016 Số 6-2016
Số 01,02-2016 Số 3-2016
Số 10-2015 Số 11-2015 Số12-2015
Số 7-2015 Số 8-2015 Số 9-2015
Số 4-2015 Số 5-2015 Số 6-2015
Số 01-2015 Số 02-2015 Số 3-2015

Không cần đăng nhập,
Sử dụng mật khẩu và passwords là Guest

Hệ thống tìm kiếm và lưu trữ trực tuyến các văn bản trực thuộc và liên quan của Viện Hàn lâm KHCNVN

Viện Hàn Lâm KHCNVN ban hành
Quyết định
Thông báo
Kế hoạch - Tài chính
Khoa học - Công nghệ
Tổ chức - Cán bộ
Giáo dục - Đào tạo
Hợp tác quốc tế
Thông tin - Xuất bản

Văn bản mẫu

Trung tâm TTTL ban hành

Bộ KHCN ban hành

 

Trang chủ | Giới thiệu
Trang thông tin điện tử thuộc bản quyền và quản lý của Viện Địa lý - Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam
                                              Địa chỉ:  Nhà A27, Số 18 Hoàng Quốc Việt - Phường Nghĩa Đô - Cầu Giấy - Hà Nội
                                              Điện thoại: (84 4) 3 756 3539                Fax: (84 4) 3 836 1192
                                              Email:
qlthvdl@gmail.com                     email ban quản trị website: ig.vast.vn@gmail.com