lang vn lang en

Trang nhất » Giới thiệu » Công đoàn cơ sở Viện Địa lý

Ban chấp hành Công đoàn cơ sở Viện Địa lý

Ban chấp hành Công đoàn cơ sở Viện Địa lý

Theo kết quả bầu BCH Công đoàn cơ sở Viện Địa lý tại Đại hội Công đoàn Viện Địa lý nhiệm kỳ 2017-2020 ngày..., BCH Công đoàn cơ sở Viện Địa lý đương nhiệm được Chủ tịch Công đoàn Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ phê duyệt quyết định Công nhận số 79/QĐ-CĐVHL ngày 20 tháng 6 năm 2017 với các thành viên và chức vụ cụ thể như sau:

Ban chấp hành Công đoàn Viện Địa lý qua các thời kỳ

Ban chấp hành Công đoàn cơ sở Viện Địa lý luôn có sự tiếp nối từ nhiệm kỳ trước tới nhiệm kỳ sau, song hành cùng hầu hết các hoạt động tập thể và thành công chung của Viện Địa lý

 
Trang chủ | Giới thiệu
Trang thông tin điện tử thuộc bản quyền và quản lý của Viện Địa lý - Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam
                                              Địa chỉ:  Nhà A27, Số 18 Hoàng Quốc Việt - Phường Nghĩa Đô - Cầu Giấy - Hà Nội
                                              Điện thoại: (84 4) 3 756 3539                Fax: (84 4) 3 836 1192
                                              Email:
qlthvdl@gmail.com                     email ban quản trị website: ig.vast.vn@gmail.com