lang vn lang en

Trang nhất » Hoạt động » Tập thể Viện Địa lý » Thông tin nội bộ

Hoạt động chung
Viện Địa ly
Chi bộ Hội đồng Khoa học Công đoàn Cơ sở Chi đoàn Thanh niên Các phòng, Trạm

Thông báo điểm xét tuyển viên chức Viện Địa lý năm 2013

Thứ hai - 16/12/2013 04:29
VIỆN HÀN LÂM
KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ VN
VIỆN ĐỊA LÝ

Số:  302 /TB-ĐL
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 
               
Hà Nội, ngày 16  tháng 12  năm 2013
 
THÔNG BÁO
Điểm xét tuyển viên chức Viện Địa lý năm 2013
 
Căn cứ Thông tư số 16/2012/TT-BNV ngày 28/12/2012 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ Ban hành Quy chế thi tuyển, xét tuyển viên chức; Quy chế thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp đối với viên chức và Nội quy kỳ thi tuyển, thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp đối với viên chức;                   
Căn cứ vào Quyết định số 223/QĐ-ĐL ngày 25/11/2013 của Viện trưởng Viện Địa lý về việc thành lập Hội đồng xét tuyển viên chức năm 2013;
Căn cứ vào kết quả xét hồ sơ và phỏng vấn, Viện Địa lý xin thông báo đến các thí sinh điểm xét tuyển viên chức năm 2013 như sau:
 

TT Họ và tên Ngày tháng năm sinh Điểm xét tuyển hồ sơ Điểm phỏng vấn Tổng điểm
Nam Nữ
1 Hoàng Bắc 17/4/1982   167.0 174.6 341.6
2 Nguyễn Thị Bích   21/6/1988 174.3 136.3 310.5
3 Nguyễn Thị Diên   27/6/1975 150.4 128.0 278.4
4 Bùi Quang Dũng 25/09/1988   187.6 169.7 357.3
5 Nguyễn Văn Dũng 20/12/1988   155.2 184.0 339.2
6 Nguyễn Mạnh 2/6/1985   183.9 182.9 366.7
7 Nguyễn Thị Mai Hằng   23/5/1979 139.3 187.3 326.6
8 Lại Thị Hạnh   1/5/1982 144.0 177.3 321.3
9 Nguyễn Thúy Hiền   12/8/1991 172.9 116.0 288.9
10 Nguyễn Thị Huế   9/8/1981 192.8 173.4 366.3
11 Nguyễn Mạnh Hùng 9/1/1982   154.5 154.6 309.1
12 Nguyễn Cảnh Lâm 10/8/1991   140.7 Bỏ thi 140.7
13 Phạm Hà Linh   10/8/1986 188.9 172.9 361.8
14 Ngô Thanh Nga   15/01/1988 171.7 164.0 335.7
15 Hoàng Thị Huyền Ngọc   24/4/1988 198.8 156.3 355.0
16 Trần Thị Nhung   15/8/1986 143.0 187.7 330.7
17 Trần Duy Phiên 20/4/1986   166.2 186.6 352.8
18 Lê Thị Hồng Phượng   13/11/1991 172.7 127.1 299.8
19 Nguyễn Phương Thảo   1/12/1986 186.9 171.4 358.3
20 Hà Thị Thanh Thúy   1/4/1988 127.9 140.3 268.2
21 Đặng Thị Thủy   26/10/1979 167.7 144.7 312.4
22 Bùi Anh Tuấn 25/3/1985   151.2 178.3 329.5
23 Ngô Thị Vân   11/12/1986 167.6 128.3 295.9
24 Vương Văn 27/12/1984   139.9 185.7 325.6
 

Viện Địa lý thông báo để các thí sinh biết./.


Nơi nhận:
- Bộ phận TC-NS;
- Lưu: VT. C.04;
Q. VIỆN TRƯỞNG

(Đã ký)

Lại Vĩnh Cẩm

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

 
Trang chủ | Giới thiệu
Trang thông tin điện tử thuộc bản quyền và quản lý của Viện Địa lý - Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam
                                              Địa chỉ:  Nhà A27, Số 18 Hoàng Quốc Việt - Phường Nghĩa Đô - Cầu Giấy - Hà Nội
                                              Điện thoại: (84 4) 3 756 3539                Fax: (84 4) 3 836 1192
                                              Email:
qlthvdl@gmail.com                     email ban quản trị website: ig.vast.vn@gmail.com