lang vn lang en

Trang nhất » Công trình » Công trình nghiên cứu tiêu biểu

Đề tài hợp tác Quốc tế Đề tài trọng điểm Quốc gia Đề tài cấp Nhà nước, Đề tài cấp Bộ Đề tài cơ sở Viện Địa lý Đề tài Hợp tác với các địa phương Đề tài cấp Viện Hàn lâm
KHCN Việt Nam
Sách-Báo-
Chuyên khảo
Tuyển tập Hội nghi

Danh mục các bài báo khoa học của cán bộ Viện Địa lý năm 2007

Thứ sáu - 17/06/2016 02:50
Danh mục các bài báo khoa học của cán bộ  Viện Địa lý năm 2007
Danh mục này bao gồm các bài báo, báo cáo khoa học của cán bộ Viện Địa lý và một số cộng tác viên khác xuất bản trong năm 2007, được đăng trên các trên các tạp chí khoa học, các tuyển tập hội nghị, kỷ yếu trong và ngoài nước.
STT Tên bài báo Các tác giả Lĩnh vực/Chủ đề Năm thực hiện Nơi đăng
1 Bước đầu nghiên cứu ảnh hưởng biến đổi khí hậu đến tai biến trượt lở đất ở Miền Trung (lấy ví dụ tỉnh Quảng Bình) Lại Vĩnh Cẩm (Đồng tác giả) Tự nhiên 2007 Hội thảo Quốc gia về Biến đổi khí hậu, Hà Nội 
2 Chế độ nhiệt ẩm lưu vực sông Ba và ảnh hưởng của chúng đến phát triển kinh tế - xã hội. Nguyễn Văn Cư Biển và Hải đảo 2007 Tạp chí Khoa học, số 4 năm 2007. Trường ĐHSP Hà Nội. Hà Nội
3 Đa dạng thực vật khu rừng Khau Ca, tỉnh Hà Giang Nguyễn Nghĩa Thìn, Vũ Anh Tài, Nguyễn Anh Đức, Nguyễn Trung Thành Tự nhiên 2007 Tạp chí Nông nghiệp & PTNT số 5
4 Đặc điểm địa mạo vùng thủ đô Hà Nội với công cuộc đô thị hoá và phát triển bền vững Uông Đình Khanh (Đồng tác giả) Tự nhiên 2007 Kỷ yếu Hội thảo khoa học Khai thác những lợi thế về ĐKTN, Tài nguyên, KTXH trong quá trình đô thị hóa và phát triển bền vững thủ đô Hà Nội. NXB Hà Nội, 2007. Quyết định xuất bản số: 160-2007/CXB/07bCT-27/HN cấp ngày 2/3/2007.
5 Đặc trưng phản xạ phổ của một số đối tượng tự nhiên trên tư liệu ảnh Landsat TM Phạm Quang Vinh Bản đồ GIS-Viễn thám 2007 Tạp chí Địa chính, số 6
6 Đánh giá dự báo tai biến trượt lở sườn vùng Phong Châu-Chí Viễn (huyện Trùng Khánh, tỉnh Cao Bằng). Uông Đình Khanh (Đồng tác giả) Tự nhiên 2007 Tạp chí các Khoa học về Trái đất
7 Đánh giá hiện trạng chất lượng môi trường nước mặt tỉnh Nghệ An bằng chỉ số WQI Mai Trọng Thông Môi trường 2007 Tạp chí khí tượng thủy văn
8 Đánh giá tiềm năng đất đai phục vụ phát triển một số cây trồng chính tỉnh Phú Thọ Nguyễn Mạnh Hà Tự nhiên 2007 Tuyển tập Hội nghị vùng Tây Nguyên
9 Đánh giá tiềm năng thoái hóa và sạt lở đất các tỉnh ven biển Bắc Trung Bộ Phòng Thổ nhưỡng Tự nhiên 2007 Tạp chí Biển Việt Nam số 7+8/2007, ISSN 1859-0233. 
10 Đề xuất nguyên tắc xây dựng hệ thống phân loại sử dụng đất trong thành lập bản đồ bằng phương pháp viễn thám Phạm Quang Vinh Bản đồ GIS-Viễn thám 2007 Tạp chí Địa chính, số 2
11 Hiện trạng tai biến trượt lở đất đá trên một số tuyến đường giao thông ở tỉnh Cao Bằng và vùng phụ cận Uông Đình Khanh (Đồng tác giả) Tự nhiên 2007 Tạp chí Địa chất loạt A
12 Hiện trạng và nguyên nhân xói lở- bồi tụ bờ biển, bồi lấp cửa sông vùng ven biển cửa sông Cửa Việt, Quảng Trị. Nguyễn Văn Cư,  Đào Đình Châm Biển và Hải đảo 2007 Tạp chí Khoa học, tập 52, số 4, Trường ĐHSP Hà Nội, Hà Nội
13 Khai thác sử dụng hợp lý các bãi bồi ven biển cửa sông miền Trung Nguyễn Văn Cư Biển và Hải Đảo 2007 Vai trò nghiên cứu hệ sinh thái Rừng ngập mặn. Đại học Sư phạm Hà Nội. Nxb nông nghiệ Hà Nội.
14 Làng nghề Bắc Ninh và ô nhiễm môi trường Lê Văn Hương, Nguyễn Văn Vinh Kinh tế xã hội 2007 Tạp chí Địa chính 
15 Loạt thử bom hạt nhân đầu tiên vào khí quyển được ghi nhận trong các vòng sinh trưởng của san hô ở Côn Đảo Đặng Xuân Phong Môi trường 2007 Sách: Vai trò của hệ sinh thái rừng ngập mặn và rạn san hô, 2007
16 Mối quan hệ giữa lượng mưa với các chỉ số ENSO trên các vùng thuộc lãnh thổ Việt Nam Mai Trọng Thông, Hoàng Lưu Thu Thủy Tự nhiên 2007 Tạp chí KT - TV ISSN 8066-8744, Số 553 tháng 1/2007
17 Monitoring Forest Cover Change using MODIS Data - A case study of middle region of Vietnam Hoan, N. T., R. Tateishi Bản đồ GIS-Viễn thám 2007 CD Proceedings of Japan Geoscience Union Meeting
18 Một số chỉ tiêu vi sinh vật và thông số hóa lý, thổ nhưỡng theo diễn thế sinh thái từ đất rừng – đất cây bụi, đất trơ sỏi đá ở Tam Đảo, Vĩnh Phúc Phòng Thổ nhưỡng Tự nhiên 2007 Tạp chí Viện Công nghệ Môi trường – Viện KHCNVN
19 Một số kết quả điều tra nghiên cứu thuỷ thạch động lực và địa hình đáy vùng ven biển cửa sông Đà Rằng  Nguyễn Văn Cư Biển và Hải đảo 2007 Tạp chí Các Khoa học về Trái đất, số 3
20 Một số kết quả nghiên cứu về biến đổi khí hậu Mai Trọng Thông Tự nhiên 2007 Tạp chí biển Việt Nam
21 Nghiên cứu phân vùng trượt lở đất tỉnh Quảng Bình phục vụ công tác quy hoạch phát triển kinh tế-xã hội Lại Vĩnh Cẩm, Nguyễn Thành Long, Vương Hồng Nhật Môi trường 2007 Tạp chí Địa chính, số 6, trang 22-29
22 Nghiên cứu tài nguyên nước dưới đất để phục vụ quy hoạch tổng thể nhằm đề xuất giải pháp sử dụng hợp lý hệ sinh thái các dải cát ven biển từ Quảng Bình đến Bình Thuận Nguyễn Sơn Tự nhiên 2007 Hội thảo môi trường nông thôn ven biển Miền Trung - Ban chỉ đạo quốc gia nước sạch và vệ sinh môi trường
23 Nitrogen balance in vadose zone in inner HaNoi city and Thanh Tri district Lê Thị Thanh Tâm Tự nhiên 2007 International worhop: Geoecology and enviromental technollogy. Hanoi, 25-27th October 2007
24 Phân tích một số nguyên nhân gây tai biến tự nhiên lưu vực sông Ba.  Nguyễn Văn Cư Biển và Hải đảo 2007 Tạp chí Khoa học, số 5 năm 2007. Trường ĐHSP Hà Nội. Hà Nội
25 Chế tạo, tính chất quang và khả năng ứng dụng của vật liệu phát quang A2B6 Phạm Minh Châu, Dương Thị Lịm Hóa học 2007 Hội nghị vật lý chất rắn toàn quốc lần thứ 5, Vũng Tàu 
26 Một vài nghiên cứu tính chất quang của nano bán dẫn hữu cơ – Polypara phenylene – Vinylene Phạm Minh Châu, Dương Thị Lịm, Ngô Quang Thành  Hóa học 2007 Hội nghị vật lý chất rắn toàn quốc lần thứ 5, Vũng Tàu 
27 Sự phân bố tổng độ khoáng hóa khác nhau trong nước dưới đất ở lưu vực sông Nhuệ, sông Đáy  Lê Thị Thanh Tâm Tự nhiên 2007 Tạp chí Khoa học Mỏ- Địa chất, ISSN 1859-1469
28 Tài nguyên nước dưới đất vùng Hà Nội và các vấn đề môi trường do hoạt động khai thác nước gây ra Lê Thị Thanh Tâm & nnk Tự nhiên 2007 Kỷ yếu: Hội thảo khoa học: Khai thác những lợi thế về điều kiện tự nhiên, tài nguyên, kinh tế, xã hội trong quá trình đô thị hóa và phát triển bền vững vùng thủ đô .  
29 Thảm thực vật đai độ cao trên 1600m của Vườn Quốc gia Hoàng Liên, tỉnh Lào Cai Vũ Anh Tài, Nguyễn Nghĩa Thìn, Nguyễn Quốc Trị Tự nhiên 2007 Tạp chí Nông nghiệp & PTNT số 3+4
30 Tiềm năng nước dưới đất và hiện trạng khai thác nước ở các huyện ven biển tỉnh Quảng Ngãi Lê Thị Thanh Tâm Tự nhiên 2007 Hội thảo: Môi trường nước nông thôn ven biển miền Trung. Ban chỉ đạo quốc gia về cung cấp nước sạch và vệ sinh môi trường
31 Tiềm năng phát triển du lịch đảo Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang. Phạm Hoàng Hải, Đặng Thị Huệ
 
Biển và Hải đảo 2007 Tạp chí Khoa học Đại học Sư Phạm Hà Nội số 2/2007.
32 Tropical south china sea surface 14C record in an annually banded coral Đặng Xuân Phong Môi trường  2007 Radiocarbon, Vol 49, Nr 2; United State, 2007
33 Using multi-time image to inspect the fluctuation of mangrove forest for environmental protection Lê Thị Kim Thoa (Tác giả) Bản đồ GIS-Viễn thám 2007 Regional Worhop on the Use of  Space Technology for forest management and Environmental Protection. 05-09 November 2007, Hanoi, Vietnam 
34 Vulnerability map of aquifers on me linh - phuc yen district by GIS Nguyễn Sơn Bản đồ GIS-Viễn thám 2007 Geoecology and Environmental technology.(International worhop)(International worhop) proceedings of (Labour Publishing House  Hanoi, 25 – 27 October 2007)worhop

Tác giả bài viết: VTH

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

 
ISIVAST

Là phiên bản điện tử trực tuyến có thể in được ra giấy, Bản tin hướng tới mục đích cung cấp thêm một kênh thông tin mới cho toàn thể cán bộ trong Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam về các mặt hoạt động của Viện Hàn lâm nói chung và của các đơn vị trực thuộc nói riêng. Bên cạnh những tin tức của Viện, Bản tin còn mang đến cho bạn đọc những tin tức chọn lọc hữu ích về các hoạt động khoa học và công nghệ ở trong nước và trên thế giới đáng được bạn đọc quan tâm và theo dõi.


Số 10-2017 Số 11-2017  
Số 07-2017 số 08-2017 số 09-2017
Số 04-2017 số 05-2017 số 06-2017
Số 01-2017 Số 02-2017 Số 03-2017
Số 10-2016 Số 11-2016 Số 12-2016
Số 7-2016 Số 8-2016 Số 9-2016
Số 4-2016 Số 5-2016 Số 6-2016
Số 01,02-2016 Số 3-2016
Số 10-2015 Số 11-2015 Số12-2015
Số 7-2015 Số 8-2015 Số 9-2015
Số 4-2015 Số 5-2015 Số 6-2015
Số 01-2015 Số 02-2015 Số 3-2015
Trang chủ | Giới thiệu
Trang thông tin điện tử thuộc bản quyền và quản lý của Viện Địa lý - Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam
                                              Địa chỉ:  Nhà A27, Số 18 Hoàng Quốc Việt - Phường Nghĩa Đô - Cầu Giấy - Hà Nội
                                              Điện thoại: (84 4) 3 756 3539                Fax: (84 4) 3 836 1192
                                              Email:
qlthvdl@gmail.com                     email ban quản trị website: ig.vast.vn@gmail.com