lang vn lang en

Trang nhất » Công trình » Đề tài cơ sở Viện Địa lý

Đề tài hợp tác Quốc tế Đề tài trọng điểm Quốc gia Đề tài cấp Nhà nước, Đề tài cấp Bộ Đề tài cơ sở Viện Địa lý Đề tài Hợp tác với các địa phương Đề tài cấp Viện Hàn lâm
KHCN Việt Nam
Sách-Báo-
Chuyên khảo
Tuyển tập Hội nghi

Lịch bảo vệ đề tài cơ sở năm 2013, Đề tài khoa học trẻ năm 2013 và Đề cương đề tài cơ sở năm 2014 của Viện Địa lý

Thứ ba - 24/12/2013 03:05
Theo quyết định số 243/QĐ-ĐL ngày 24 tháng 12 năm 2013 của Viện trưởng Viện Địa lý về việc Thành lập Hội đồng nghiệm thu Đề tài khoa học cấp cơ sở và nhiệm vụ khoa học trẻ năm 2013 của Viện Địa lý, Quyết định số 244/QĐ-ĐL ngày 24 tháng 12 năm 2013 của Viện trưởng Viện Địa lý về việc thành lập Hội đồng xét duyệt đề cương đề tài khoa học cấp cơ sở năm 2014, Hội đồng Khoa học Viện Địa lý Thông báo lịch bảo vệ đề tài khoa học cấp cơ sở và nhiệm vụ khoa học trẻ năm 2013, lịch bảo vệ đề cương đề tài khoa học cấp cơ sở năm 2014 của Viện Địa lý như sau:
1. Lịch bảo vệ đề tài cơ sở năm 2013
 
Thời gian: Ngày 25 tháng 12 năm 2013
Địa điểm: Phòng 301 – Viện Địa lý

TT Thời gian bảo vệ Tên phòng Tên đề tài Thời gian thực hiện Chủ nhiệm, phản biện
1 8h30- 8h55 Địa lý Biển & Hải đảo Nghiên cứu hiện trạng, nguyên nhân sạt lở bãi biển Cửa Tùng, tỉnh Quảng Trị 2013 Chủ nhiệm: KS. Lê Đức Hạnh
Phản biện: TS Uông Đình Khanh
2 8h55 - 9h20 Địa lý Đới bờ Đánh giá hiện trạng diễn biến và đề xuất các giải pháp bảo vệ môi trường nước lưu vực sông Ba 2012-2013 Chủ nhiệm: Cn. Trần Thị Ngọc Ánh
Phản biện: TS. Đào Đình Châm
 
3 9h20 - 9h45 Địa lý Khí hậu Nghiên cứu đánh giá tài nguyên sinh khí hậu sức khỏe con người tỉnh Quảng Bình 2013-2014 Chủ nhiệm: ThS. Võ Trọng Hoàng
Phản biện: TS. Phạm Thế Vĩnh
 
4 9h45 - 10h10 Địa lý Kinh tế XH & Nhân văn Địa lý nông nghiệp tỉnh Thái Bình 2013 Chủ nhiệm: Cn. Nguyễn Thị Hải Yến
Phản biện: GS. TSKH. Phạm Hoàng Hải
5 10h10 - 10h35 Địa lý Sinh vật Nghiên cứu đặc điểm thực vật khu bảo tồn loài sinh cảnh Vọoc mũi hếch Khau Ca, tỉnh Hà Giang để xây dựng cơ sở bảo tồn những nguồn gen bản địa 2012-2013 Chủ nhiệm:  Th.S Vũ Anh Tài
Phản biện: TS. Lê Trần Chấn
6 10h35 - 11h00 Địa lý Thủy văn Đánh giá môi trường nước mặt huyện Tiền Hải – Thái Bình 2013 Chủ nhiệm: Cn. Nguyễn Minh Thành
Phản biện:  TS. Lê Thanh Tâm
7 11h00 - 11h25 Địa lý TN & TN đất Nghiên cứu, đánh giá địa mạo – thổ nhưỡng phục vụ qui hoạch và sử dụng đất bền vững khu vực Đăk Lăk – Đăk Nông.
Giai đoạn 2: Đặc trưng địa mạo – thổ nhưỡng và định hướng sử dụng đất bền vững khu vực Đăk Lăk – Đăk Nông
2012-2013 Chủ nhiệm: ThS. Nguyễn Văn Dũng
Phản biện: TS. Uông Đình Khanh
8 11h25 - 11h50 Địa mạo - Địa động lực Nghiên cứu xu thế biến đổi địa hình một số cửa sông chính của tỉnh Thái Bình (Ba Lạt, Trà Lý và Thái Bình) trong điều kiện mực nước biển dâng 2013-2014 Chủ nhiệm: TS. Võ Thịnh
Phản biện: TS. Nguyễn Thị Thảo Hương
9 13h30 - 13h55 Môi trường  Địa lý Đánh giá tổng hợp điều kiện tự nhiên, tài nguyên thiên nhiên, kinh tế - xã hội và môi trường phục vụ phát triển một số loại hình sản xuất nông nghiệp tỉnh Kon Tum 2012-2013 Chủ nhiệm: ThS. Nguyễn Thu Nhung
Phản biện: TS. Phạm Thế Vĩnh
10 13h55 - 14h20 Nghiên cứu & XLTT Môi trường Nghiên cứu phát triển thuật toán giám sát nhanh lớp phủ rừng cho tư liệu Landsat TM và ứng dụng thử nghiệm cho địa bàn tỉnh Kon Tum 2012-2013 PGS.TS. Nguyễn Đình Dương
Phản biện: TS. Đặng Xuân Phong
11 14h20 - 14h45 Phòng PT thí nghiệm tổng hợp địa lý Xác định khả năng tích lũy kẽm (Zn) và chì (Pb) của cỏ Vetiver trong nhóm đất phù sa không được bồi tại Thái Bình 2013 Chủ nhiệm: ThS. Nguyễn Đức Thành
Phản biện:PGS. TS. Phạm Thị Minh Châu
12 14h45 - 15h10 Sinh thái Cảnh quan Nghiên cứu sinh thái cảnh quan huyện Tiền Hải, tỉnh Thái Bình 2013-2014 Chủ nhiệm: Cn. Đặng Văn Thẩm
Phản biện:GS. TSKH. Phạm Hoàng Hải
 
13 15h10 - 15h35 Tài nguyên Nước dưới đất Điều tra, khảo sát thành lập bản đồ tài nguyên nước tỷ lệ 1/50.000 khu vực biên giới quốc gia cửa khẩu Cha Lo – Lằng Khằng thuộc địa phận tỉnh Quảng Bình và Khăm Muộn để hợp tác xây dựng và phát triển kinh tế - xã hội, bảo vệ môi trường biên giới quốc gia chung 2013 Chủ nhiệm: ThS. Nguyễn Sơn
Phản biện: TS. Phan Thị Thanh Hằng
14 15h35 - 16h00 Viễn thám, bản đồ & GIS Thành lập bản đồ kinh tế - xã hội phục vụ cho mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Quảng Bình 2013-2014 Chủ nhiệm: ThS. Nguyễn Thanh Bình
Phản biện: TS. Lê Thanh Tâm
15 16h00 - 16h25 Đoàn TN Xây dựng phòng truyền thống Viện Địa lý 2013 Chủ nhiệm: ThS. Nguyễn Mạnh Hà
Phản biện: TS. Đào Đình Châm
 
2. Lịch bảo vệ nhiệm vụ khoa học cho cán bộ trẻ năm 2013

Thời gian: Ngày 26 tháng 12 năm 2013
Địa điểm: Phòng 301 – Viện Địa lý

TT Thời gian Tên đề tài  Chủ nhiệm, phản biện
1 8h30 - 8h45 Tích hợp GIS, Viễn thám và AHP trong đánh giá rủi ro môi trường, lấy ví dụ khu vực nghiên cứu huyện Đông Triều – Quảng Ninh Chủ nhiệm: ThS. Nguyễn Kim Anh
Phản biện: PGS. TS Nguyễn Đình Dương
2 8h45 – 9h00 Nghiên cứu nhiệt độ bề mặt sử dụng phương pháp tính toán độ phát xạ từ chỉ số thực vật (NDVI), ứng dụng thử nghiệm cho thành phố Hải Phòng Chủ nhiệm: ThS. Lê Vân Anh
Phản biện: PGS. TS Nguyễn Đình Dương
3 9h00 - 9h15 Lượng giá carbon lưu trữ trong các hệ sinh thái bằng mô hình INVEST. Thí điểm nghiên cứu tại tỉnh Nghệ An. Chủ nhiệm: ThS. Võ Trọng Hoàng
Phản biện: TS. Phan Thị Thanh Hằng
4 9h15 – 9h30 Thành lập bản đồ cảnh quan 3 huyện Con Cuông, Tương Dương và Kỳ Sơn, tỉnh Nghệ An, tỷ lệ 1: 100.000 phục vụ mục đích ứng dụng thực tiễn Chủ nhiệm: ThS. Nguyễn Văn Hồng
Phản biện:  GS. TSKH. Phạm Hoàng Hải
5 9h30 – 9h45 Xác định hàm lượng kim loại nặng (Pb, Cd, Hg, As) trong đất, nước, rau phục vụ phát triển rau toàn xã Vân Nội, huyện Đông Anh, thành phố Hà Nội Chủ nhiệm: ThS. Nguyễn Thị Lan Hương
Phản biện: PGS. TS. Phạm Thị Minh Châu
6 9h45 – 10h00 Nghiên cứu một số mô hình phát triển sinh kế bền vững tại VQG Xuân Thủy, huyện Giao Thủy, tỉnh Nam Định Chủ nhiệm: ThS. Đào Thị Lưu
Phản biện: TS. Lê Văn Hương
7 10h00 – 10h15 Các biện pháp thích ứng với biến đổi khí hậu trong nông nghiệp tại huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam Chủ nhiệm: ThS. Phạm Thị Lý
Phản biện: PGS. TS. Mai Trọng Thông
8 10h15 – 10h30 Xác định sức chịu tải thực tế vùng du lịch sinh thái Quốc gia Măng Đen phục vụ công tác quản lý Chủ nhiệm: ThS. Nguyễn Thu Nhung
Phản biện: TS. Lê Văn Hương
9 10h30 - 10h45 Nghiên cứu địa lý phát sinh và thoái hóa đất thành phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng phục vụ sử dụng đất bền vững Chủ nhiệm: ThS. Nguyễn Thị Thủy
Phản biện: TS. Lưu Thế Anh
10 10h45 - 11h00 Nghiên cứu, đánh giá xói mòn đất tỉnh Kon Tum phục vụ sử dụng đất bền vững Chủ nhiệm: ThS. Nguyễn Văn Dũng
Phản biện: TS. Đào Đình Châm
 

3. Lịch bảo vệ đề cương đề tài cơ sở năm 2014

Thời gian: Ngày 26 tháng 12 năm 2013
Địa điểm: Phòng 301 – Viện Địa lý
TT Thời gian Tên phòng
1 13h30-13h40 Địa lý Biển & Hải đảo
2 13h40-13h50 Địa lý Đới bờ
3 13h50-14h00 Địa lý Khí hậu
4 14h00 - 14h10 Địa lý Kinh tế XH & Nhân văn
5 14h10 - 14h20 Địa lý Sinh vật
6 14h20 - 14h30 Địa lý Thủy văn
7 14h30 - 14h40 Địa lý TN & TN đất
8 14h40 - 14h50 Địa mạo - Địa động lực
9 14h50 - 15h00 Môi trường  Địa lý
10 15h00 - 15h10 Nghiên cứu & XLTT Môi trường
11 15h10 - 15h20 Phòng PT thí nghiệm tổng hợp địa lý
12 15h20 - 15h30 Sinh thái Cảnh quan
13 15h30 - 15h40 Tài nguyên Nước dưới đất
14 15h40 - 15h50 Viễn thám, bản đồ & GIS
15 15h50 - 16h00 Đoàn TN
 
(Lưu ý đề cương ĐTCS năm 2014 phải được photo thành 15 bản)

Đính kèm: Quyết định 243/QĐ-ĐL; Quyết định 244/QĐ-ĐL
Tổng số điểm của bài viết là: 5 trong 1 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

 
ISIVAST

Là phiên bản điện tử trực tuyến có thể in được ra giấy, Bản tin hướng tới mục đích cung cấp thêm một kênh thông tin mới cho toàn thể cán bộ trong Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam về các mặt hoạt động của Viện Hàn lâm nói chung và của các đơn vị trực thuộc nói riêng. Bên cạnh những tin tức của Viện, Bản tin còn mang đến cho bạn đọc những tin tức chọn lọc hữu ích về các hoạt động khoa học và công nghệ ở trong nước và trên thế giới đáng được bạn đọc quan tâm và theo dõi.


Số 10-2017 Số 11-2017  
Số 07-2017 số 08-2017 số 09-2017
Số 04-2017 số 05-2017 số 06-2017
Số 01-2017 Số 02-2017 Số 03-2017
Số 10-2016 Số 11-2016 Số 12-2016
Số 7-2016 Số 8-2016 Số 9-2016
Số 4-2016 Số 5-2016 Số 6-2016
Số 01,02-2016 Số 3-2016
Số 10-2015 Số 11-2015 Số12-2015
Số 7-2015 Số 8-2015 Số 9-2015
Số 4-2015 Số 5-2015 Số 6-2015
Số 01-2015 Số 02-2015 Số 3-2015
Trang chủ | Giới thiệu
Trang thông tin điện tử thuộc bản quyền và quản lý của Viện Địa lý - Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam
                                              Địa chỉ:  Nhà A27, Số 18 Hoàng Quốc Việt - Phường Nghĩa Đô - Cầu Giấy - Hà Nội
                                              Điện thoại: (84 4) 3 756 3539                Fax: (84 4) 3 836 1192
                                              Email:
qlthvdl@gmail.com                     email ban quản trị website: ig.vast.vn@gmail.com