lang vn lang en

Trang nhất » Công trình » Đề tài, Dự án hợp tác quốc tế

Đề tài hợp tác Quốc tế Đề tài trọng điểm Quốc gia Đề tài cấp Nhà nước, Đề tài cấp Bộ Đề tài cơ sở Viện Địa lý Đề tài Hợp tác với các địa phương Đề tài cấp Viện Hàn lâm
KHCN Việt Nam
Sách-Báo-
Chuyên khảo
Tuyển tập Hội nghi

Điều tra, đánh giá tổng hợp điều kiện tự nhiên, kinh tế - xã hội, xây dựng luận cứ khoa học hợp tác phát triển kinh tế, bảo vệ môi trường khu vực biên giới quốc gia chung cửa khẩu Cha Lo – Lằng Khằng thuộc địa phận tỉnh Quảng Bình và Khăm Muộn

Thứ hai - 04/11/2013 03:20
Thuộc chương trình: Nhiệm vụ Hợp tác quốc tế về KH&CN theo Nghị định thư giữa tỉnh Quảng Bình và tỉnh Khăm Muộn
Chi nhiệm Nhiệm vụ: PGS. TS.  Lại Vĩnh Cẩm
Đơn vị thực hiện: Viện Địa lý
Thời gian thực hiện: 8/2011 – 12/2012
Tổng kinh phí: 1.328.000.000 đồng

Mục tiêu Nhiệm vụ:
 - Phân tích, đánh giá tổng hợp điều kiện tự nhiên, kinh tế-xã hội phục vụ xây dựng luận cứ khoa học phát triển bền vững khu vực biên giới chung Cha Lo - Lằng Khằng.
 - Cung cấp thông tin cho lãnh đạo hai tỉnh quyết định các chính sách phát triển bền vững và giúp các doanh nghiệp Việt Nam có căn cứ khoa học để đầu tư phát triển vùng biên giới.

Kết quả đạt được
Về mặt khoa học: 


- Đã xây dựng được một bộ cơ sở dữ liệu (CSDL) với nội dung tương đối đầy đủ, phong phú, bước đầu ghép nối được các dữ liệu vốn không đồng bộ giữa phần lãnh thổ Việt Nam và Lào.
- Bộ CSDL đã được Hội đồng nghiệm thu  đánh giá có chất lượng tốt,  sử dụng thuận tiện.
- Hai bài báo công bố có nội dung khoa học tốt, một bài đã được đăng trong tuyển tập hội nghị Địa lý quốc gia và một bài đã được nhận đăng trong tạp chí khoa học có uy tín.

Về ứng dụng:

- Các kết quả của đề tài cung cấp các thông tin quan trọng về các lĩnh vực tự nhiên, kinh tế, xã hội, môi trường, là cơ sở quan trọng cho việc hoạch đinh các chính sách, quy hoạch phát triển khu vực cửa khẩu Cha Lo – Lằng Khằng.
- Các sản phẩm của đề tài đáp ứng được các chỉ tiêu Kinh tế - kỹ thuật theo quy định hiện hành.Những đóng góp mới:
-Cơ sở dữ liệu về tự nhiên, kinh tế, xã hội, môi trường khu vực cửa khẩu Cha Lo – Lằng Khằng đã góp phần lưu trữ và cập nhật tài liệu còn đang rất thiếu và không đồng bộ cho khu vực nghiên cứu. Đây là tài liệu quan trọng giúp các nhà quản lý có được cách nhìn trực quan và tổng quát về địa bàn để đưa ra những chính sách, chiến lược phù hợp cho phát triển kinh tế - xã hội, bảo vệ môi trường khu vực biên giới này.
- Thông qua việc ứng dụng các phần mềm để xây dựng cơ sở dữ liệu GIS (Hệ thông tin địa lý) về điều kiện tự nhiên, kinh tế - xã hội, tài nguyên và môi trường phục vụ phát triển kinh tế - xã hội, đề tài đã góp phần hình thành phương pháp luận xây dựng cơ sở dữ liệu hệ thông tin địa lý phục vụ phát triển bền vững kinh tế - xã hội và bảo vệ môi trường cho nhiều địa phương trong nước và nước CHDCND Lào

Sản phẩm
 
- Cơ sở dữ liệu bản đồ tỷ lệ 1:25.000,  trong đó có hai sản phẩm nổi bật là bản đồ tài nguyên nước và bản đồ hiện trạng sử dụng đất giai đoạn 2005 và 2010.
- Báo cáo tổng kết đề tài

Một số hình ảnh của đề tài


 

Địa chỉ ứng dụng: Kết quả điều tra, nghiên cứu sau khi được cấp có thẩm quyền nghiệm thu chính thức sẽ được bàn giao cho các đối tượng sử dụng:
 
- Sở KHCNMT tỉnh Khăm Muộn.
- Sở KHCN tỉnh Quảng Bình
- Ban quản lý các khu kinh tế Quảng Bình
- UBND huyện Minh Hoá và UBND các xã khu kinh tế cửa khẩu Cha Lo
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

 
ISIVAST

Là phiên bản điện tử trực tuyến có thể in được ra giấy, Bản tin hướng tới mục đích cung cấp thêm một kênh thông tin mới cho toàn thể cán bộ trong Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam về các mặt hoạt động của Viện Hàn lâm nói chung và của các đơn vị trực thuộc nói riêng. Bên cạnh những tin tức của Viện, Bản tin còn mang đến cho bạn đọc những tin tức chọn lọc hữu ích về các hoạt động khoa học và công nghệ ở trong nước và trên thế giới đáng được bạn đọc quan tâm và theo dõi.


Số 10-2017 Số 11-2017  
Số 07-2017 số 08-2017 số 09-2017
Số 04-2017 số 05-2017 số 06-2017
Số 01-2017 Số 02-2017 Số 03-2017
Số 10-2016 Số 11-2016 Số 12-2016
Số 7-2016 Số 8-2016 Số 9-2016
Số 4-2016 Số 5-2016 Số 6-2016
Số 01,02-2016 Số 3-2016
Số 10-2015 Số 11-2015 Số12-2015
Số 7-2015 Số 8-2015 Số 9-2015
Số 4-2015 Số 5-2015 Số 6-2015
Số 01-2015 Số 02-2015 Số 3-2015
Trang chủ | Giới thiệu
Trang thông tin điện tử thuộc bản quyền và quản lý của Viện Địa lý - Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam
                                              Địa chỉ:  Nhà A27, Số 18 Hoàng Quốc Việt - Phường Nghĩa Đô - Cầu Giấy - Hà Nội
                                              Điện thoại: (84 4) 3 756 3539                Fax: (84 4) 3 836 1192
                                              Email:
qlthvdl@gmail.com                     email ban quản trị website: ig.vast.vn@gmail.com