lang vn lang en

Trang nhất » Cán bộ » Cán bộ đã nghỉ hưu

Cán bộ đang công tác Cán bộ đã về hưu

 

CN. Nguyễn Hữu Tứ

Thứ bảy - 01/10/2016 22:09


CN. Nguyễn Hữu Tứ

Các công trình Khoa học tiêu biểu

Sách và chuyên khảo

Dư địa chí Cổ Loa. Sách chuyên khảo do Nguyễn Quang Ngọc và Vũ Văn Quân chủ biên, Nxb Hà Nội ấn hành, trong đó, chuyên mục Thực vật do Nguyễn Hữu Tứ thực hiện.
Thảm thực vật tỉnh Quảng Trị, sách chuyên khảo do Nguyễn Hữu Tứ chủ biên, Nxb Khoa học Tự nhiên và Công nghệ ấn hành năm 2007.

Bài báo
 
Nguyễn Hữu Trung Tứ, Nguyễn Trường Khoa, Phạm Thế Vĩnh, Vũ Anh Tài, Trần Thúy Vân, 2008, “Một số đặc điểm chính của thực vật vùng cát ở Bình - Trị - Thiên”, Tuyển tập các báo cáo Khoa học Hội nghị Khoa học địa lý toàn quốc lần thứ ba, Nxb Khoa học và Kỹ Thuật, Hà Nội. tr:591-606.

Nguyễn Hứu Tứ, Vũ Anh Tài, Phạm Thế Vĩnh, Trần Thị Thúy Vân, Nguyễn Thị Thanh Nga, 2009, “Đa dạng thực vật khu Bảo tồn loài Vượn Cao vít Trùng Khánh, tỉnh Cao Bằng”, Hội nghị khoa học toàn quốc về Sinh thái và Tài nguyên sinh vật lần thứ ba, Nxb Nông nghiệp, Hà Nội. trang 875-881.

Nguyễn Hữu Tứ, Vũ Anh Tài, “Thảm thực vật ven bờ Bình Trị Thiên”, 2009, Hội nghị khoa học toàn quốc về Sinh thái và Tài nguyên sinh vật lần thứ ba, Nxb Nông nghiệp, Hà Nội. trang 1736-1744.
Nguyễn Hữu Tứ, Vũ Anh Tài, Phạm Thế Vĩnh, Lê Trần Chấn, Trần Thị Thúy Vân, Đỗ Hữu Thư, Lê Đồng Tấn, 2012, “Phân cấp chức năng phòng hộ và đánh giá vai trò phòng hộ của thảm thực vật lưu vực sông Chu, tỉnh Thanh Hóa”, Tuyển tập Hội nghị Khoa học Địa lý toàn quốc lần thứ 6, Huế.

Vũ Anh Tài, Trần Thị Thúy Vân, Nguyễn Hữu Tứ, Phạm Thế Vĩnh, Đào Thị Phượng, Lê Thị Kim Thoa, 2013, “Đa dạng tài nguyên thực vật tại khu bảo tồn loài và sinh cảnh voọc mũi hếch Khau Ca, tỉnh Hà Giang”, Tuyển tập Hội nghị Khoa học Địa lý toàn quốc lần thứ 7, Thái Nguyên. ISBN: 978-604-915-044-9.

Vũ Anh Tài, Trần Thúy Vân, Nguyễn Hữu Tứ, Phạm Thế Vĩnh, Lê Thị Kim Thoa, Đào Thị Phượng, Ngô Thị Bích Hồng - Lê Đức Hoàng, 2014. “Tính đa dạng và sự phân bố địa lý của bộ Chua me đất (Oxalidales Bercht. & J.Presl) của Việt Nam”, Tuyển tập Hội nghị Khoa học Địa lý toàn quốc lần thứ 8. Tp. Hồ Chí Minh. ISBN 978-604-918-437-6: 678-683.
 

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

 
Trang chủ | Giới thiệu
Trang thông tin điện tử thuộc bản quyền và quản lý của Viện Địa lý - Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam
                                              Địa chỉ:  Nhà A27, Số 18 Hoàng Quốc Việt - Phường Nghĩa Đô - Cầu Giấy - Hà Nội
                                              Điện thoại: (84 4) 3 756 3539                Fax: (84 4) 3 836 1192
                                              Email:
qlthvdl@gmail.com                     email ban quản trị website: ig.vast.vn@gmail.com