lang vn lang en

Trang nhất » Hành chính » Hợp tác quốc tế

Thủ tục Đăng ký đề nghị tài trợ tổ chức hội nghị, hội thảo khoa học quốc tế tại Việt Nam

Thứ năm - 15/12/2016 23:04

 l. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính

- Luật Khoa học và Công nghệ số 21/2000/QH10 ngày 09/06/2000;

- Nghị định số 122/2003/NĐ-CP của Chính phủ ngày 22/10/2003 về việc thành lập Quỹ phát triển khoa học và công nghệ quốc gia;

- Thông tư liên tịch số 129/2007/TTLT/BTC-BKHCN của Bộ Tài chính và Bộ Khoa học và Công nghệ ngày 02/11/2007 hướng dẫn thực hiện chế độ quản lý tài chính đối với Quỹ phát triển khoa học và công nghệ quốc gia;

- Quyết định số 03/QĐ-HĐQLQ của Hội đồng quản lý Quỹ phát triển khoa học và công nghệ quốc gia ngày 15/06/2009 quy định tài trợ hỗ trợ nghiên cứu khoa học.

II. Thủ tục Đăng ký đề nghị tài trợ tổ chức hội nghị, hội thảo khoa học quốc tế tại Việt Nam

a. Trình tự thực hiện:

- Tổ chức khoa học và công nghệ nộp hồ sơ đăng ký đề nghị tài trợ tổ chức hội nghị, hội thảo khoa học quốc tế tại Việt Nam cho Quỹ.

- Quỹ tiếp nhận và tổ chức đánh giá xét chọn hồ sơ.

- Quỹ thông báo Quyết định tài trợ trực tiếp cho tổ chức có hồ sơ được chấp nhận tài trợ. 

b. Cách thức thực hiện:

Gửi hồ sơ trực tiếp tại Quỹ phát triển khoa học và công nghệ quốc gia hoặc qua đường bưu điện.

c. Thành phần, số lượng hồ sơ:

- 01 đơn đề nghị tài trợ của cơ quan, tổ chức chủ trì;

- 01 Quyết định cho phép tổ chức hội nghị, hội thảo của cấp có thẩm quyền;

- 01 dự toán kinh phí tổ chức hội nghị, hội thảo, trong đó dự toán chi tiết chi phí ăn ở cho chuyên gia nước ngoài có báo cáo trình bày tại hội nghị, hội thảo;

- 01 danh sách và lý lịch khoa học của các chuyên gia nước ngoài sẽ trình bày báo cáo tại hội nghị, hội thảo;

- 01 báo cáo khoa học của các chuyên gia nước ngoài sẽ trình bày tại hội nghị, hội thảo (bản tiếng Anh).

d. Thời hạn giải quyết: Trong vòng 3 tháng kể từ ngày tiếp nhận hồ sơ.

đ. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức khoa học và công nghệ của Việt Nam.

e. Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:

Cơ quan điều hành Quỹ phát triển khoa học và công nghệ quốc gia.

g. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Quyết định tài trợ.

h. Lệ phí: Không.

i. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:

- Đơn đề nghị tài trợ của cơ quan, tổ chức chủ trì (đang xây dựng).

- Dự toán kinh phí tổ chức hội nghị, hội thảo (đang xây dựng).

k. Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính:

- Hồ sơ đề nghị tài trợ phải được gửi đến Quỹ chậm nhất 3 tháng trước ngày khai mạc hội nghị, hội thảo.

- Quyết định cho phép tổ chức hội nghị, hội thảo của cấp có thẩm quyền và các báo cáo khoa học của chuyên gia nước ngoài sẽ trình bày tại hội nghị, hội thảo (bản tiếng Anh) có thể gửi muộn hơn nhưng không dưới 1 tháng trước ngày khai mạc hội nghị, hội thảo.

- Quỹ không tiến hành xem xét các hồ sơ đề nghị tài trợ của tổ chức, cá nhân vi phạm các quy định quản lý của Quỹ, vi phạm các quy định của pháp luật có liên quan.

Toàn văn Thủ tục hành chính
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

 
ISIVAST

Là phiên bản điện tử trực tuyến có thể in được ra giấy, Bản tin hướng tới mục đích cung cấp thêm một kênh thông tin mới cho toàn thể cán bộ trong Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam về các mặt hoạt động của Viện Hàn lâm nói chung và của các đơn vị trực thuộc nói riêng. Bên cạnh những tin tức của Viện, Bản tin còn mang đến cho bạn đọc những tin tức chọn lọc hữu ích về các hoạt động khoa học và công nghệ ở trong nước và trên thế giới đáng được bạn đọc quan tâm và theo dõi.


Số 10-2017 Số 11-2017  
Số 07-2017 số 08-2017 số 09-2017
Số 04-2017 số 05-2017 số 06-2017
Số 01-2017 Số 02-2017 Số 03-2017
Số 10-2016 Số 11-2016 Số 12-2016
Số 7-2016 Số 8-2016 Số 9-2016
Số 4-2016 Số 5-2016 Số 6-2016
Số 01,02-2016 Số 3-2016
Số 10-2015 Số 11-2015 Số12-2015
Số 7-2015 Số 8-2015 Số 9-2015
Số 4-2015 Số 5-2015 Số 6-2015
Số 01-2015 Số 02-2015 Số 3-2015

Không cần đăng nhập,
Sử dụng mật khẩu và passwords là Guest

Hệ thống tìm kiếm và lưu trữ trực tuyến các văn bản trực thuộc và liên quan của Viện Hàn lâm KHCNVN

Viện Hàn Lâm KHCNVN ban hành
Quyết định
Thông báo
Kế hoạch - Tài chính
Khoa học - Công nghệ
Tổ chức - Cán bộ
Giáo dục - Đào tạo
Hợp tác quốc tế
Thông tin - Xuất bản

Văn bản mẫu

Trung tâm TTTL ban hành

Bộ KHCN ban hành

 

Trang chủ | Giới thiệu
Trang thông tin điện tử thuộc bản quyền và quản lý của Viện Địa lý - Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam
                                              Địa chỉ:  Nhà A27, Số 18 Hoàng Quốc Việt - Phường Nghĩa Đô - Cầu Giấy - Hà Nội
                                              Điện thoại: (84 4) 3 756 3539                Fax: (84 4) 3 836 1192
                                              Email:
qlthvdl@gmail.com                     email ban quản trị website: ig.vast.vn@gmail.com