• Chuyên khảo "Địa mao Việt Nam: Cấu trúc - Tài nguyên - ...
  Sách do GS.TSKH Lê Đức An (chủ biên) và TS. Uông Đình Khanh biên soạn. Đây là cuốn sách đầu tiên và là một công trình cơ bản tổng kết khá đầy đủ về đặc điểm địa mạo lãnh thổ Việt Nam cả trên đất liền và Biển Đông; là kết quả dày công nghiên cứu của các tác giả, đặc biệt là của GS.TSKH Lê Đức An- người đã có trên 50 năm nghiên cứu, điều tra, khảo sát địa mạo Việt Nam.
 • Phòng Địa lý Biển & Hải đảo
  Trưởng phòng: TS. ĐÀO ĐÌNH CHÂM, Phó trưởng phòng: ThS. HOÀNG THÁI BÌNH Địa chỉ: Phòng 407&408, nhà A27, Viện Địa lý. Số điện thoại: 024 3791 3044
 • Phòng Địa mạo - Địa động lực
  Trưởng phòng: PGS. TS. UÔNG ĐÌNH KHANH, Phó trưởng phòng: TS. VÕ THỊNH. Địa chỉ: Phòng 601 & 602, nhà A27, Viện Địa lý. Số điện thoại: 84-4-37563807 (04).3.7563539
 • Phòng Địa lý Thổ nhưỡng & Tài nguyên đất
  Trưởng phòng: TS. NGUYỄN MẠNH HÀ Địa chỉ: P701 nhà A27, Viện Địa lý.
 • Trong tình hình đổi mới của đất nước hơn 20 năm qua, Đảng và Nhà nước ta luôn coi Giáo dục đào tạo và Khoa học công nghệ là quốc sách hàng đầu. Phát triển giáo dục đào tạo được coi là nền tảng và động lực của sự nghiệp Công nghiệp hóa – Hiện đại hóa là điều kiện phát huy nguồn lực con người. Giáo dục – Đào tạo (đặc biệt là đào tạo Đại học, sau Đại học) được coi là một lĩnh vực then chốt cần đột phá. Với ý nghĩa đó, các cơ sở đào tạo trình độ tiến sĩ đã được Đảng và Nhà nước giao cho các Viện nghiên cứu chuyên ngành, trong đó có Viện Địa Lý, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam.
 • Phòng Địa lý Sinh vật
  Trưởng phòng: TS. PHẠM THẾ VĨNH, Phó trưởng phòng: TS. VŨ ANH TÀI Địa chỉ: Phòng 507, 508 & 107 nhà A27, Viện Địa lý Email:dialysinhvat.vdl@gmail.com Số điện thoại: +84 983353711
 • Phòng Môi trường Địa lý
  Phó phòng phụ trách phòng: ThS. Nguyễn Mạnh Hà Địa chỉ: Phòng 506, 509 & 510, nhà A27, Viện Địa lý Số điện thoại: +84-4-7568702
 • Phòng Tài nguyên nước mặt
  Trưởng phòng: TS. PHAN THỊ THANH HẰNG, Phó trưởng phòng: TS. HOÀNG THANH SƠN. Địa chỉ: Phòng 201 & 401, nhà A27, Viện Địa lý Email: hangphanvn@yahoo.com Số điện thoại: +84-4-37568703
Liên kết website khác