Bảo vệ nghiệm thu thành công Đề tài cấp VAST (mã số VAST05.04/13-14), do PGS.TS. Lại Vĩnh Cẩm làm chủ nhiệm đề tài.

24/04/2015 12:59

Theo Quyết định số 375/QĐ-VHL ngày 27/3/2015 của chủ tịch Viện Hàn lâm KH&CN VN,  ngày 7/4/2015,  Viện Địa lý đã bảo vệ nghiệm thu thành công Đề tài cấp VAST: Nghiên cứu, đánh giá các yếu tố môi trường nền các huyện ven biển phục vụ thành lập mạng lưới quan trắc định kỳ và thường xuyên tại hai trạm quan trắc địa lý- môi trường Đồng Hới (Quảng Bình) và Cồn Vành (Thái Bình)” (mã số VAST05.04/13-14),  do PGS.TS.Lại Vĩnh Cẩm làm chủ nhiệm đề tài.
Dưới đây là tóm tắt các kết quả chính của đề tài:
 
1. Thông tin chung:

Tên đề tài Nghiên cứu, đánh giá các yếu tố môi trường nền các huyện ven biển phục vụ thành lập mạng lưới quan trắc định kỳ và thường xuyên tại hai trạm quan trắc địa lý- môi trường Đồng Hới (Quảng Bình) và Cồn Vành (Thái Bình)
Mã số: VAST05.04/13-14
Chủ nhiệm PGS.TS. Lại Vĩnh Cẩm
Cơ quan chủ trì Viện Địa lý
Cơ quan chủ quản Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam
 
Thuộc hướng Khoa học Trái đất; Mã số hướng: VAST05
 
Thời gian thực hiện Từ tháng 01/2013 đến 12/2014

 
2. Mục tiêu đề tài:
- Xây dựng cơ sở dữ liệu các yếu tố môi trường nền (đất, nước, không khí, hải văn) khu vực nghiên cứu
- Nghiên cứu, xác định các mặt cắt, mạng lưới quan sát môi trường định kỳ và thường xuyên.
3. Các kết quả chính của đề tài:
a) Về khoa học:
Sơ đồ vị trí mạng lưới quan trắc, mặt cắt thu mẫu các yếu tố môi trường các huyện ven biển Thái Bình và dải ven biển Quảng Bình
Dữ liệu các yếu tố môi trường theo mạng lưới nêu trên ở các huyện ven biển Thái Bình và dải ven biển Quảng Bình
Báo cáo phân tích hiện trạng các yếu tố môi trường ở các huyện ven biển Thái Bình và dải ven biển Quảng Bình
Bản đồ hiện trạng môi trường các huyện ven biển Thái Bình và dải ven biển Quảng Bình tỷ lệ 1/50.000
b) Về ứng dụng:
- Đề tài góp phần hình thành phương pháp luận xây dựng cơ sở dữ liệu hệ thông tin địa lý – tài nguyên – môi trường phục vụ phát triển bền vững các vùng duyên hải ven biển
- Kết quả đề tài góp phần xác định phương hướng, mục tiêu, quy mô vùng sản xuất phục vụ các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội bền vững, bảo vệ môi trường của hai tỉnh nói riêng và hai khu vực Bắc miền Trung, đồng bằng Bắc Bộ nói chung, góp phần cải thiện điều kiện sống cho đồng bào vùng ven biển của các khu vực này.
4. Những đóng góp mới của đề tài:
            - Thành lập được bản đồ hiện trạng môi trường các huyện ven biển Thái Bình và dải ven biển Quảng Bình tỷ lệ 1/50.000
- Đề tài góp phần hình thành phương pháp luận xây dựng cơ sở dữ liệu hệ thông tin địa lý - tài nguyên- môi trường phục vụ phát triển bền vững các vùng duyên hải ven biển.

PGS.TS. Lại Vĩnh Cẩm báo cáo các kết quả chính của đề tài trước Hội đồng nghiệm thu
 (Ảnh: Vương Hồng Nhật)

 
 
Liên kết website khác