Chúc mừng NCS Trương Thị Tư bảo vệ thành công luận án tiến sĩ

17/09/2013 06:21
Chúc mừng NCS Trương Thị Tư bảo vệ thành công luận án tiến sĩ

NCS. Trương Thị Tư tại buổi bảo vệ luận án tiến sỹ

Đề tài của Luận án nghiên cứu theo hướng Cảnh quan ứng dụng. Kết quả nghiên cứu của đề tài là những luận cứ khoa học có giá trị, phục vụ công tác quản lý và sử dụng hợp lý tài nguyên, bảo vệ môi trường,  phát triển nông, lâm nghiệp và du lịch tỉnh Quảng Bình theo hướng bền vững.

TS.Tu_112[1].JPG

Viện trưởng Viện Địa lý tặng hoa chúc mừng Tân Tiến sỹ Trương Thị Tư

TS.Tu_116[1].JPG

Lãnh đạo Trường Đại học Quảng Bình tặng hoa chúc mừng Tân Tiến sỹ Trương Thị Tư

Liên kết website khác