Lễ bảo vệ luận án Tiến sĩ cấp Viện của NCS Dương Thị Nguyên Hà

28/11/2013 11:59

Vào ngày 25/11/2013 tại Hội trường Viện Địa lý, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam đã diễn ra buổi bảo vệ luận án Tiến sĩ cấp Viện theo Quyết định thành lập Hội đồng số 204/QĐ-ĐL ngày 25/10/2013 của Viện trưởng Viện Địa lý của nghiên cứu sinh: DƯƠNG THỊ NGUYÊN HÀ.
Về đề tài: Nghiên cứu, đánh giá cảnh quan cho mục đích sử dụng hợp lý tài nguyên và bảo vệ môi trường tỉnh Quảng Ngãi.
Chuyên ngành: Địa lý tự nhiên                                                                             Mã số: 62 44 02 17

Sau khi Hội đồng đánh giá luận án nghe NCS Dương Thị Nguyên Hà trình bày tóm tắt luận án; 03 ý kiến phản biện, bản tổng hợp ý kiến nhận xét khác do thư ký Hội đồng trình bày; các câu hỏi của hội đồng, của những người tham dự và trả lời của NCS; ý kiến nhận xét của tập thể hướng dẫn đã thống nhất:

Đề tài luận án của NCS. Dương Thị Nguyên Hà về nội dung và hình thức đã đáp ứng đầy đủ yêu cầu của một luận án Tiến sĩ Địa lý, chuyên ngành Địa lý Tự nhiên, Mã số: 62.44.02.17 theo quy định tại điều 20 quy chế đào tạo sau đại học của Bộ Giáo dục và Đào tạo.


Cuối buổi Hội đồng đã tiến hành bỏ phiếu kín đánh giá luận án của NCS. Dương Thị Nguyên Hà với kết quả đạt xuất sắc là 6/7 phiếu.

Hội đồng cũng đánh giá cao các kết quả của luận án, và kính đề nghị Bộ Giáo dục và Đào tạo công nhận, cấp bằng Tiến sĩ địa lý cho NCS. Dương Thị Nguyên Hà.


Một số diễn biến chính và hình ảnh của buổi bảo vệ:

 

 

 

Đại điện Cơ sở đào tạo tuyên bố lý do, đọc Quyết định thành lập hội đồng bảo vệ của Viện Địa lý, giới thiệu đại biểu tham dự.


Thư ký hội đồng đọc lý lịch khoa học và các điều kiện cần thiết để Nghiên cứu sinh được bảo vệ luận án cấp ViệnNghiên cứu sinh trình bày nội dung chủ yếu của luận án

Các phản biện đọc nhận xét luận ánChủ tịch hội đồng đọc Quyết nghị của Hội đồng chấm luận ánĐại diện Lãnh đạo Viện Địa lý tặng hoa chúc mừng tập thể hướng dẫnNCS và tập thể hướng dẫnNCS chụp ảnh cùng các nhà khoa học
 

Liên kết website khác