Lễ bảo vệ luận án Tiến sĩ cấp Viện của NCS Nguyễn Thị Ngọc

28/06/2014 12:59

Vào ngày 25/06/2014 tại Hội trường Viện Địa lý, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam đã diễn ra buổi bảo vệ luận án Tiến sĩ cấp Viện theo Quyết định thành lập Hội đồng số 89/QĐ-ĐL ngày 15/05/2014 của Viện trưởng Viện Địa lý của nghiên cứu sinh: NGUYỄN THỊ NGỌC. Về đề tài: Nghiên cứu các giải pháp quản lý môi trường đô thị Nhật Bản và khả năng ứng dụng ở Việt Nam”. Chuyên ngành: Địa lý tài nguyên và môi trường Mã số: 62.44.02.19

Chủ tịch Hội đồng: GS.TS. Trương Quang Hải, tập thể hướng dẫn: PGS.TS. Ngô Xuân Binh và TS. Đặng Kim Nhung

 
Sau khi Hội đồng đánh giá luận án nghe NCS Nguyễn Thị Ngọc trình bày tóm tắt luận án; 03 ý kiến phản biện, bản tổng hợp ý kiến nhận xét khác do thư ký Hội đồng trình bày; các câu hỏi của hội đồng, của những người tham dự và trả lời của NCS; ý kiến nhận xét của tập thể hướng dẫn đã thống nhất:

Đề tài luận án của NCS. Nguyễn Thị Ngọc về nội dung và hình thức đã đáp ứng đầy đủ yêu cầu của một luận án Tiến sĩ Địa lý, chuyên ngành Địa lý tài nguyên và môi trường Mã số: 62.44.02.19 theo quy định tại điều 20 quy chế đào tạo sau đại học của Bộ Giáo dục và Đào tạo.


Cuối buổi Hội đồng đã tiến hành bỏ phiếu kín đánh giá luận án của NCS Nguyễn Thị Ngọc  với kết quả đạt xuất sắc là 2/7 phiếu.

Hội đồng cũng đánh giá cao các kết quả của luận án, và kính đề nghị Bộ Giáo dục và Đào tạo công nhận, cấp bằng Tiến sĩ địa lý cho NCS Nguyễn Thị Ngọc .


Một số diễn biến chính và hình ảnh của buổi bảo vệ:


NCS. Nguyễn Thị Ngọc trình bày luận án
 
Toàn cảnh buổi bảo vệ


Hội đồng và tập thể hướng dẫn chúc mừng tân tiến sĩ Nguyễn Thị Ngọc

 

 

Liên kết website khác