Lễ bảo vệ luận án Tiến sĩ cấp Viện của NCS Trần Thị Ngân Hà

28/11/2013 11:59

Vào ngày 26/11/2013 tại Hội trường Viện Địa lý, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam đã diễn ra buổi bảo vệ luận án Tiến sĩ cấp Viện theo Quyết định thành lập Hội đồng số 203/QĐ-ĐL ngày 24/10/2013 của Viện trưởng Viện Địa lý của nghiên cứu sinh: TRẦN THỊ NGÂN HÀ, cán bộ trường Đại học Vinh.
Về đề tài: Nghiên cứu tác động đến môi trường tự nhiên của quá trình đô thị hóa ở thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An.
Chuyên ngành: Địa lý tài nguyên và môi trường                                                 Mã số: 62 44 02 19

Sau khi Hội đồng chấm luận án tiến sĩ đã nghe Thư ký hội đồng đọc lý lịch khoa học và các điều kiện cần thiết để Nghiên cứu sinh được bảo vệ luận án cấp Viện, Nghiên cứu sinh Trần Thị Ngân Hà trình bày nội dung chủ yếu của luận án và ba bản nhận xét của phản biện cùng các ý kiến, câu hỏi của các thành viên Hội đồng cùng các đại biểu, Hội đồng đã họp và thống nhất:

Đề tài luận án của NCS. Trần Thị Ngân Hà về nội dung và hình thức đã đáp ứng đầy đủ yêu cầu của một luận án Tiến sĩ Địa lý, chuyên ngành Địa lý Tài nguyên và Môi trường, Mã số: 62.44.02.19 theo quy định tại điều 20 quy chế đào tạo sau đại học của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Hội đồng cũng đánh giá cao các kết quả của luận án, và kính đề nghị Bộ Giáo dục và Đào tạo công nhận học vị Tiến sĩ chuyên ngành Địa lý Tài nguyên và Môi trường cho NCS. Trần Thị Ngân Hà.

Cuối buổi Hội đồng đã tiến hành bỏ phiếu kín đánh giá luận án của NCS. Trần Thị Ngân Hà với kết quả đạt xuất sắc là 5/7 phiếu.


Một số diễn biến chính và hình ảnh của buổi bảo vệ:

 

 


Đại điện Cơ sở đào tạo tuyên bố lý do, đọc Quyết định thành lập hội đồng bảo vệ của Viện Địa lý, giới thiệu đại biểu tham dự.Thư ký hội đồng đọc lý lịch khoa học và các điều kiện cần thiết để Nghiên cứu sinh được bảo vệ luận án cấp ViệnNghiên cứu sinh trình bày nội dung chủ yếu của luận án
 

 

Các phản biện đọc bản nhận xét luận ánChủ tịch Hội đồng đọc Quyết nghị của Hội đồng chấm luận án Tiến sĩ


Lãnh đạo Viện tặng hoa chúc mừng tập thể hướng dẫn đã hoàn thành nhiệm vụNCS tặng hoa cho tập thể hướng dẫnNCS chụp ảnh cùng với các thành viên Hội đồngNCS chụp ảnh cùng với các đại biểu tham dự

Liên kết website khác