National Geographic hỗ trợ các ứng viên nghiên cứu là người châu Á

10/08/2015 08:48
 
Picture of a Hang Son Doong explorer navigating a plant-covered cavescape

Quỳ này hiện đang được mở một năm 2 lần, dành cho các ứng viên là công dân các nước Brunei, Cambodia, Hong Kong, Indonesia, Japan, Korea, Laos, Macau, Malaysia, Myanmar, Papua New Guinea, the Philippines, Singapore, Taiwan, Thailand, Timor Leste, và Việt Nam làm việc ở bất kỳ đâu trên thế giới.

Quỹ có 3 chủ đề là Nghiên cứu, Bảo tồn và Khám phá.

Bên cạnh đó, NG còn phát triển thêm Quỹ dành cho các nhà thám hiểm trẻ - Young Explorers Grants (YEG), dành tặng cho các cá nhân tuổi từ 18 đến 25 thực hiện các dự án nghiên cứu, bảo thồn và các dự án liên quan đến thám hiểm thuần túy.

Để tìm hiểu chi tiết về chương trình này, truy cập website của NG theo đường link sau:
http://www.nationalgeographic.com/explorers/grants-programs/gef/asia/?utm_source=NatGeocom&utm_medium=Email&utm_content=rce_20150804&utm_campaign=Content&utm_rd=970771134
 
Liên kết website khác