Phòng Địa lý Khí hậu

16/09/2013 11:59

1. Nguồn nhân lực:

Trưởng phòng: PGS.TS. Hoàng Lưu Thu Thủy

 

Các cán bộ, viên chức:

- ThS. Phạm Thị Lý

- ThS. Võ Trọng Hoàng

- ThS. Vương Văn Vũ

- ThS. Trần Thị Mùi

- ThS. Phạm Thị Cúc


Liên lạc: Phòng 502, 503 & 504, nhà A27, Viện Địa lý

Số điện thoại: +84-4-7565164

 
2. Chức năng, nhiệm vụ:
  • Nghiên cứu, đánh giá điều kiện khí hậu và tài nguyên khí hậu các vùng khác nhau của lãnh thổ Việt Nam.
  • Nghiên cứu, đánh giá điều kiện sinh khí hậu phụ vụ tổ chức lãnh thổ, du lịch, nghỉ dưỡng, v.v...
  • Nghiên cứu và dự báo biến đổi khí hậu và môi trường không khí do tác động của con người và các hoạt động phát triển kinh tế - xã hội.

3. Năng lực và trang thiết bị nghiên cứu:

     Phòng Địa lý Khí hậu được trang bị các thiết bị sau:

  • 02 Trạm đo khí tượng tự động được lắp đặt tại Trạm Quan trắc Nghiên cứu Địa lý và Môi trường đồng bằng Bắc bộ, Thái Bình và trạm Trạm Nghiên cứu tổng hợp Tài nguyên và Môi trường miền Trung,Quảng Bình. Trạm có chức năng quan trắc tự động các thông số nhiệt độ, lượng mưa, áp suất, tốc độ, hướng gió, độ ẩm, bức xạ, v.v... theo chu kỳ đặt trước và lưu trữ các thông số đó. Số liệu quan trắc tự động được truyền về hệ thống máy chủ đặt tại Viện Địa lý.
  • Các thiết bị cầm tay đo chất lượng môi trường không khí, độ rung, độ ồn phục vụ công tác khảo sát thực địa.
  • Ngoài ra, Phòng có các thiết bị phục vụ nghiên cứu, khảo sát thực địa cơ bản: Máy tính trạm, máy tính sách tay, máy định vị GPS cầm tay, máy ảnh kỹ thuật số, v.v...

 4. Đào tạo sau đại học:

     Trong thời gian qua, các cán bộ Phòng Địa lý khí hậu đã đào tạo được 15 Tiến sỹ và 30 Thạc sỹ.

 

5. Các thành tựu nổi bật:

     Trong 25 năm qua, Phòng Địa lý Khí hậu đã chủ trì thực hiện được nhiều đề tài cấp Quốc gia và công bố được nhiều bài báo khoa học, sách chuyên khảo, cụ thể:

  • Đã chủ trì và tham gia thực hiện được 30 đề tài cấp Quốc giá và cấp Bộ; 15 đề tài hợp tác với địa phương;
  • Đã công bố được 85 bài báo khoa học trên các Tạp chí quốc tế và trong nước; 05 sách chuyên khảo.
Các tin khác
Liên kết website khác