Phòng Địa lý Khí hậu

16/09/2013 06:59
Lãnh đạo phòng
        Trưởng phòng:            TS. HOÀNG LƯU THU THỦY
Liên lạc:  
Địa chỉ: Phòng 502, 503&504, nhà A27, Viện Địa lý
Email:
Số điện thoại:   +84-4-7565164
 
Chức năng, nhiệm vụ
 
 
Nghiên cứu điều kiện khí hậu và tài nguyên khí hậu các vùng khác nhau của lãnh thổ Việt Nam
Đánh giá điều kiện sinh khí hậu phụ vụ tổ chức lãnh thổ, du lịch, nghỉ dưỡng…
Nghiên cứu và dự báo biến đổi khí hậu và môi trường không khí do tác động của con người và các hoạt động phát triển kinh tế - xã hội.
 
 
Cán bộ của phòng: Lực lượng nghiên cứu gồm 01 TS, 02 ThS, 02 CN.

1.    TS. Hoàng Lưu Thu Thủy
2.    Ths. Võ Trọng Hoàng
3.    Ths. Phạm Thị Lý
4.    CN. Vương Văn Vũ
5.    CN. Trần Thị Mùi
 

Các công trình tiêu biểu trong 20 năm gần đây:
+    Các đề tài, dự án các cấp: 45 đề tài
+    Các công trình công bố: 75 bài báo
+    Công tác đào tạo: TS: 12, ThS: 27, ĐH: 3
+    Hợp tác quốc tế: 05 dự án

Các giải thưởng và phần thưởng KH&CN của tập thể và cá nhân:
+    Giải thưởng Hồ Chí Minh về Khoa học và Công nghệ
+    Huy chương “Vì sự nghiệp Khoa học và Công nghệ”
+    Bằng khen Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam


Các công trình xuất bản tiêu biểu của phòng

 

 

Cơ sở sinh khí hậu của tác giả Nguyễn Khanh Vân do Nhà xuất bản Đại học Sư phạm Hà Nội phát hành. Là một giáo trình chuyên đề khoa học, đề cập đến một hướng nghiên cứu vẫn còn đang mới ở Việt Nam - hướng nghiên cứu Sinh khí hậu.
Các biểu đồ Sinh Khí hậu Việt Nam do Nguyễn Khanh Vân chủ biên được Nxb Đại học Quốc gia Hà Nội ấn hành. Sách viết về SKH và đưa ra được những số liệu quan trắc trong nhiều năm của nhiều vùng, xây dựng thành tập biểu đồ SKH là một sự đóng góp có lợi ích thiết thực cho bảo tồn, phát triển đa dạng sinh học ở Việt nam.
Tài nguyên Khí hậu Việt Nam do Mai Trọng Thông chủ biên, xuất bản bởi Nxb Đại học Quốc gia Hà Nội.

 

 

 

 

Biến đổi khí hậu vùng trung Trung Bộ của tập thể phòng Địa lý khí hậu, đăng trên Tuyển tập Hội nghị Địa lý toàn Quốc lần thứ 7. Trong khuôn khổ Dự án "Đánh giá tác động của biến đổi khí hậu đến điều kiện tự nhiên, môi trường và hoạt động kinh tế - xã hội ở vùng Trung Trung bộ Việt Nam" được Chính phủ Đan Mạch tài trợ do Viện Địa lý chủ trì thực hiện trong 3 năm 2009-2011, nhóm các nhà nghiên cứu khí hậu của Viện Địa lý, Viện Khoa học Khí tượng Thủy văn và Môi trường và Trường Đại học Khoa học tự nhiên, Đại học Quốc gia Hà Nội đã thực hiện nghiên cứu đánh giá mức độ và xu thế biến đổi của nhiệt độ, lượng mưa và các yếu tố khí hậu cực trị trong giai đoạn 1981-2008 và xây dựng kịch bản BĐKH, nước biển dâng trong tương lai cho vùng Trung Trung bộ.

 

 

Các tin khác
Liên kết website khác