Phòng Địa lý Kinh tế - Xã hội & Nhân văn

17/09/2013 11:59

1. Nguồn nhân lực:

Trưởng phòng: TS. Lê Văn Hương

Phó trưởng phòng: ThS. Đào Thị Lưu

 

Các cán bộ, viên chức:

- ThS. Nguyễn Thị Loan

- ThS. Nguyễn Thị Hải Yến

- ThS. Lê Thị Hạnh Liên

- ThS. Phí Thị Thu Hoàng

- CN. Nguyễn Văn Hữu


Liên lạc: Phòng 605, 606 và 609, nhà A27, Viện Địa lý

Số điện thoại: 0986443478

 

2. Chức năng, nhiệm vụ:

  • Điều tra, nghiên cứu cơ bản Địa lý Kinh tế - xã hội và tài nguyên nhân văn phục vụ công tác quy hoạch, phân bố dân cư, tổ chức lãnh thổ.
  • Đánh giá tác động giữa các hoạt động kinh tế với tự nhiên, bảo vệ môi trường phục vụ sử dụng hợp lý tài nguyên và môi trường.
  • Tổ chức chuyển giao và ứng dụng các kết quả nghiên cứu vào phát triển kinh tế - xã hội các vùng lãnh thổ.
  • Tham gia đào tạo đại học và sau đại học nhằm phát triển nguồn nhân lực.
  • Hợp tác nghiên cứu và đào tạo trong nước, quốc tế về lĩnh vực Địa lý kinh tế - xã hội và nhân văn.

 

3. Năng lực và trang thiết bị nghiên cứu:  

     Các thế mạnh nghên cứu của Phòng Địa lý Kinh tế - Xã hội và Nhân văn là:

  • Địa lý các ngành kinh tế.
  • Địa lý dân cư và các vấn đề xã hội.

4. Đào tạo sau đại học:

     Trong thời gian qua, các cán bộ Phòng Địa lý Kinh tế - Xã hội và Nhân văn đã đào tạo được 02 Tiến sỹ và 03 Thạc sỹ.

 

5. Các thành tựu nổi bật:

     Trong thời gian 25 năm qua, Phòng Địa lý Kinh tế - Xã hội và Nhân văn đã chủ trì thực hiện được nhiều đề tài cấp Quốc gia, công bố được nhiều bài báo khoa học, cụ thể:

  • Đã chủ trì và tham gia thực hiện được 05 đề tài cấp Quốc gia và cấp Bộ; 06 đề tài hợp tác với địa phương;
  • Đã công bố được 20 bài báo khoa học trên Tạp chí quốc tế và trong nước.
Các tin khác
Liên kết website khác