Phòng Địa lý Sinh vật

16/09/2013 06:59
Lãnh đạo phòng
        Trưởng phòng:            TS. PHẠM THẾ VĨNH
        Phó trưởng phòng:      TS. VŨ ANH TÀI
Liên lạc:  
Địa chỉ:               Phòng 507, 508 & 107 nhà A27, Viện Địa lý
Email:                 dialysinhvat.vdl@gmail.com
Số điện thoại:    +84 983353711
 


Chức năng, nhiệm vụ

 

 

Nghiên cứu các quy luật phân bố của sinh vật theo không gian địa lý:
 

 

 

Nghiên cứu cấu trúc và diễn thế thảm thực vật, thành lập bản đồ thảm thực vật ở các khu vực theo các chức năng;
Nghiên cứu cấu trúc và phân bố hệ thực vật, hệ động vật ở các khu vực địa lý cụ thể;
Nghiên cứu quy luật phân bố, đánh giá vai trò của tài nguyên sinh vật, thảm thực vật trong các vấn đề môi trường và quy hoạch.
 
Các nghiên cứu ứng dụng phục vụ:
 
Quy hoạch các kiểu thảm thực vật và tài nguyên sinh vật
Phòng chống lũ lụt, hạn hán
Phòng chống cháy rừng
Ứng phó với biến đổi khí hậu
Sử dụng lâm sản bền vững
Phát triển kinh tế nông - lâm nghiệp đặc sản
 
Đào tạo và hợp tác quốc tế.
 

Cán bộ của phòng

 

 

 
Trưởng phòng
TS. PHẠM THẾ VĨNH

Chuyên môn: Sinh thái cảnh quan
Email: ptvinh.vdl@gmail.com
 
Phó trưởng phòng
TS. VŨ ANH TÀI

Chuyên môn: Thực vật học
Email: tai.botany@gmail.com
http://botanyvn.com
 
CN. TRẦN THỊ THÚY VÂN
Chuyên môn: Thực vật học

KS. LÊ THỊ KIM THOA
Chuyên môn: Viễn thám

ThS. LÊ ĐỨC HOÀNG
Chuyên môn: Trắc địa
 
ThS. NGÔ THỊ BÍCH HỒNG
Chuyên môn: Lâm sinh

 

 

 

 
 

Thành tích đạt được trong 20 năm gần đây:

 

 

 

+    Các đề tài, dự án các cấp: 16 đề tài
+    Các công trình công bố: 60 bài báo
+    Công tác đào tạo: 03 Tiến sĩ
+    Hợp tác quốc tế: 01 dự án

 

 Tập thể cán bộ phòng trong một chuyến khảo sát thực địa
trên đỉnh núi mù sương, bên gốc Sa mu đại thụ ở Xuân Liên, Thanh Hóa, 2009

Các công trình đã xuất bản tiêu biểu của phòng

 
Một số đặc điểm cơ bản của hệ thực vật Việt Nam do tập thể phòng Địa lý sinh vật là tác giả, TS. Lê Trần Chấn làm chủ biên, xuất bản bởi Nxb Khoa học và Kỹ thuật. Đây là tư liệu tổng hợp đầu tiên về hệ thực vật Việt Nam, tập trung nhiều vào việc phân tích tính đa dạng về dạng sống, phân bố địa lý và giá trị sử dụng.
Thành lập Bản đồ Địa thực vật. Dịch từ Sách của Đ.Đ. Vưsivkin viết bằng tiếng Nga do tập tập cán bộ của phòng Địa lý thực vật (Lê Trần Chấn, Phan Phú Bồng, Nguyễn Văn Yên, Huỳnh Nhung dịch, Lê Trọng Cúc, Nguyễn Trần Cầu hiệu đính) thực hiện ấn hành bởi Nxb Khoa học và Kỹ thuật năm 1985
Địa lý các họ cây Việt Nam. Sách do Vũ Văn Chuyên, Lê Trần Chấn và Trần Hợp biên soạn, ấn hành bởi Nxb Khoa học và Kỹ thuật.
Dư địa chí Cổ Loa. Sách chuyên khảo do Nguyễn Quang Ngọc và Vũ Văn Quân chủ biên, Nxb Hà Nội ấn hành, trong đó, chuyên mục Thực vật do Nguyễn Hữu Tứ thực hiện.
Thảm thực vật tỉnh Quảng Trị, sách chuyên khảo do Nguyễn Hữu Tứ chủ biên, Nxb Khoa học Tự nhiên và Công nghệ ấn hành năm 2007.
Tài liệu kỹ thuật dự án VN/06/011 (2007-2009) Bảo tồn và phát triển nguồn gen cây quý hiếm của hệ sinh thái núi đá vôi ở xã Thài Phìn Tủng, huyện Đồng Văn, tỉnh Hà Giang do Lê Trần Chấn chủ biên, Trần Thúy Vân và tập thể đề tài cùng thực hiện. Tài liệu ấn hành bởi Nxb Khoa học Tự nhiên và Công nghệ ấn hành năm 2010. 
Các tin khác
Liên kết website khác