Phòng Địa lý Thổ nhưỡng & Tài nguyên đất

18/09/2013 06:59
Lãnh đạo phòng
        Trưởng phòng:                 TS. NGUYỄN MẠNH HÀ
Liên lạc:  
Địa chỉ: P701 nhà A27, Viện Địa lý
Email:
Số điện thoại:
 
Chức năng, nhiệm vụ
  1. Nghiên cứu các quy luật địa lý phát sinh đất nhiệt đới và các quá trình thoái hoá đất, hoang mạc hoá đất liền và hải đảo Việt Nam.
  2. Nghiên cứu đánh giá tài nguyên đất, lập quy hoạch sử dụng đất, xác lập cơ sở khoa học khai thác sử dụng bền vững đất đai.
  3. Nghiên cứu đánh giá môi trường đất và các giải pháp phục hồi, cải tạo đất, ngăn ngừa thoái hoá và ô nhiễm đất.
  4. Nghiên cứu tổng hợp các cảnh quan đất, hệ sinh thái đất, địa hoá cảnh quan, địa mạo thổ nhưỡng và phân vùng địa lý thổ nhưỡng, xây dựng cơ sở khoa học cho quy hoạch lãnh thổ, khu vực và cả nước.
  5. Tư vấn, thẩm định qui hoạch, dự án sử dụng đất của Chính phủ và các tổ chức phi Chính phủ.
  6. Nghiên cứu ứng dụng các phương pháp hiện đại (viễn thám, bản đồ, GIS, mô hình hóa) trong quản lý, kiểm soát tài nguyên và môi trường đất. Thành lập bản đồ đất các tỷ lệ.
  7. Nghiên cứu chuyển giao các công nghệ (công nghệ sinh học, hoá học,...) nâng cao độ phì, phục hoá cải tạo đất.
  8. Nghiên cứu công nghệ bảo quản đất, chế tác tiêu bản đất phục vụ cho các khu bảo tồn và bảo tàng thiên nhiên.
  9. Đào tạo nâng cao trong lĩnh vực địa lý thổ nhưỡng, khoa học đất (sơ cấp, trung học, đại học, sau đại học).
  10. Hợp tác quốc tế trong nghiên cứu địa lý thổ nhưỡng, khoa học đất và các lĩnh vực liên quan.

Cán bộ của phòng

1.    TS. Nguyễn Mạnh Hà
2.    TS. Nguyễn Đình Kỳ
3.    Ths. Nguyễn Văn Dũng
4.    Ths. Nguyễn Thị Thủy
5.    ThS. Hoàng Thị Huyền Ngọc
6.    ThS. Vũ Thị Thu Hường
7.    CN. Lê Bá Biên
8.    CN. Hoàng Quốc Nam

Các thành tựu đạt được trong những năm gần đây:
+    Đề tài, dự án cấp Nhà nước: 06 đề tài
+    Đề tài cấp Viện Hàn lâm KHCN VN: 10 đề tài; Hợp đồng KH vớid địa phương: 34 đề tài
+    Công trình công bố: 40 bài báo trên các tạp chí trong nước và nước ngoài; 02 Chuyên khảo
+    Công tác đào tạo: TS: 07 ; ThS: 04; ĐH: 10
+    Hợp tác quốc tế: 02 dự án

- Các giải thưởng và phần thưởng KH&CN của tập thể và cá nhân:

+ Bằng khen của Chủ tịch Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam năm 2012
+ Giải thưởng Hồ Chí Minh về KH&CN của Chủ tịch nước (đồng tác giả) năm 2005
+ Bằng khen của Liên hiệp Các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam
+ Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ năm 2012.
Các tin khác
Liên kết website khác