Phòng Địa lý Thổ nhưỡng và Tài nguyên đất

18/09/2013 11:59

1. Nguồn nhân lực:

Trưởng phòng: TS. Nguyễn Mạnh Hà

Phó trưởng phòng: TS. Nguyễn Thị Thủy

Các cán bộ, viên chức:

- TS. Nguyễn Văn Dũng

- ThS. Hoàng Quốc Nam

- ThS. Hoàng Thị Huyền Ngọc

- ThS. Vũ Thị Thu Hường

- ThS. Nguyễn Công Long

- CN. Nguyễn Đức Toàn

 

Liên lạc: Phòng 701, nhà A27, Viện Địa lý

Số điện thoại: 0988757276

 
2. Chức năng, nhiệm vụ:
 • Nghiên cứu các quy luật địa lý phát sinh đất nhiệt đới và các quá trình thoái hoá đất, hoang mạc hoá đất liền và hải đảo Việt Nam.
 • Nghiên cứu đánh giá tài nguyên đất, lập quy hoạch sử dụng đất, xác lập cơ sở khoa học khai thác sử dụng bền vững đất đai.
 • Nghiên cứu đánh giá môi trường đất và các giải pháp phục hồi, cải tạo đất, ngăn ngừa thoái hoá và ô nhiễm đất.
 • Nghiên cứu tổng hợp các cảnh quan đất, hệ sinh thái đất, địa hoá cảnh quan, địa mạo thổ nhưỡng và phân vùng địa lý thổ nhưỡng, xây dựng cơ sở khoa học cho quy hoạch lãnh thổ, khu vực và cả nước.
 • Tư vấn, thẩm định qui hoạch, dự án sử dụng đất của Chính phủ và các tổ chức phi Chính phủ.
 • Nghiên cứu ứng dụng các phương pháp hiện đại (viễn thám, bản đồ, GIS, mô hình hóa) trong quản lý, kiểm soát tài nguyên và môi trường đất. Thành lập bản đồ đất các tỷ lệ.
 • Nghiên cứu chuyển giao các công nghệ (công nghệ sinh học, hoá học,...) nâng cao độ phì, phục hoá cải tạo đất.
 • Nghiên cứu công nghệ bảo quản đất, chế tác tiêu bản đất phục vụ cho các khu bảo tồn và bảo tàng thiên nhiên.
 • Đào tạo nâng cao trong lĩnh vực địa lý thổ nhưỡng, khoa học đất (sơ cấp, trung học, đại học, sau đại học).
 • Hợp tác quốc tế trong nghiên cứu địa lý thổ nhưỡng, khoa học đất và các lĩnh vực liên quan.
 
3. Năng lực và trang thiết bị nghiên cứu:  

     Trong 25 năm hình thành và phát triển, Phòng Địa lý Thổ nhưỡng và Tài nguyên đất đã triển khai nhiều đề tài có giá trị khoa học và thực tiễn. Lực lượng cán bộ nghiên cứu có tính kế thừa giữa các thế hệ với nhiều kinh nghiệm nghiên cứu tài nguyên và môi trường đất; thoái hóa đất. Phòng đã thực hiện nhiều công trình nghiên cứu thoái hóa đất cấp tỉnh (Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên Huế, Ninh Thuận, Bình Thuận,…); cấp vùng (Bắc Trung Bộ, Trung Bộ và Tây Nguyên); theo lưu vực sông. Hiện nay, Phòng mở rộng hướng nghiên cứu và chuyển giao công nghệ nâng cao độ phì, cải tạo, phục hồi đất; nghiên cứu công nghệ bảo quản đất, chế tác tiêu bản đất. Các thế mạnh nghiên cứu của Phòng là:

 • Điều tra, đánh giá tài nguyên và môi trường đất, thoái hóa đất và hoang mạc hóa.
 • Nghiên cứu, ứng dụng các công nghệ cải tạo, phục hồi đất bị thoái hóa.
 • Ứng dụng Viễn thám, bản đồ và GIS trong nghiên cứu và đánh giá tài nguyên đất.

4. Đào tạo sau đại học:

     Trong thời gian qua, các cán bộ Phòng Địa lý Thổ nhưỡng và Tài nguyên đất đã đào tạo được 10 Tiến sỹ và 07 Thạc sỹ.

 

5. Các thành tựu nổi bật:

     Trong 25 năm qua, Phòng Địa lý Thổ nhưỡng và Tài nguyên đất đã chủ trì thực hiện được nhiều đề tài cấp Quốc gia, công bố nhiều bài báo khoa học và sách chuyên khảo, cụ thể:

 • Đã chủ trì và tham gia thực hiện được 04 đề tài cấp Quốc gia; 02 đề tài hợp tác quốc tế; 01 đề tài hợp tác với địa phương; 09 đề tài cấp Bộ;
 • Đã công bố được 02 bài báo khoa học trên Tạp chí quốc tế, 54 bài báo khoa học trong Tạp chí và Hội nghị khoa học quốc gia; 10 sách chuyên khảo.
Các tin khác
Liên kết website khác