Phòng Địa mạo - Địa động lực

02/10/2013 06:59
Lãnh đạo phòng
        Trưởng phòng:            TS. UÔNG ĐÌNH KHANH
        Phó trưởng phòng:      TS. VÕ THỊNH
Liên lạc:  
Địa chỉ: Phòng …, nhà A27, Viện Địalý
Email:
Số điện thoại:   84-4-37563807         (04).3.7563539
 
Chức năng, nhiệm vụ
  1. Nghiên cứu địa mạo, qui luật thành tạo và phát triển địa hình, địa động lực lãnh thổ Việt Nam và các vùng lân cận.
  2. Nghiên cứu mối quan hệ của địa hình và các quá trình địa mạo với các hợp phần khác của lớp vỏ địa lý.
  3. Nghiên cứu địa mạo ứng dụng (tài nguyên, môi trường, du lịch, tai biến…) và cổ địa lý phục vụ qui hoạch, tổ chức lãnh thổ và bảo vệ môi trường.
  4. Ứng dụng các phương pháp nghiên cứu hiện đại, định lượng (viễn thám, hệ thông tin địa lý, mô hình, đài trạm, địa vật lý, tuổi tuyệt đối…) trong nghiên cứu địa mạo và cổ địa lý.
  5. Đào tạo đại học, trên đại học, hợp tác nghiên cứu trong nước và quốc tế về lĩnh vực địa mạo và cổ địa lý.
 

 
Cán bộ của phòng: Lực lượng nghiên cứu gồm 01PGS.TS, 02 TS, 01 Th.S, 02 CN.
 
1.    TS. Uông Đình Khanh
2.    TS. Võ Thịnh
3.    Ths. Tống Phúc Tuấn
4.    CN. Trần Thị Hằng Nga
5.    Ths. Bùi Quang Dũng

Các công trình tiêu biểu trong 20 năm gần đây:
+    Các đề tài, dự án các cấp: 10 đề tài
+    Các công trình công bố: 70 bài báo
+    Sách chuyên khảo: 10 cuốn
+    Công tác đào tạo: TS: 07, ThS: 02
+    Hợp tác quốc tế: 02 đề án

Các giải thưởng và phần thưởng KH&CN của tập thể và cá nhân:
+    Huy chương vì sự nghiệp Địa chất Việt Nam, năm 1995
+    Bằng khen của Bộ Khoa học, Công nghệ và Môi trường, năm 1997
+    Huy chương vì sự nghiệp Các Hội Khoa học và Kỹ thuật, năm 2003
+    Hai giải thưởng Hồ Chí Minh về Khoa học và Công nghệ (đồng tác giả), năm 2005.
+    Huy chương lao động hạng 3 tặng cá nhân, năm 2008.
+    Huy Chương vì sự nghiệp Khoa học và Công nghệ của Bộ trưởng Bộ KHCN.

Các công trình nghiên cứu tiêu biểu của phòng:
Chuyên khảo "Địa mao Việt Nam: Cấu trúc - Tài nguyên - Môi trường":  Sách do GS.TSKH Lê Đức An (chủ biên) và TS. Uông Đình Khanh biên soạn. Đây là cuốn sách đầu tiên và là một công trình cơ bản tổng kết khá đầy đủ về đặc điểm địa mạo lãnh thổ Việt Nam cả trên đất liền và Biển Đông; là kết quả dày công nghiên cứu của các tác giả, đặc biệt là của GS.TSKH Lê Đức An- người đã có trên 50 năm nghiên cứu, điều tra, khảo sát địa mạo Việt Nam.


Một số vấn đề Địa lý học đới bờ biển Việt Nam. Tác giả bài viết: Lê Đức An/ Tuyển tập Hội nghị Địa lý toàn Quốc lần thứ 7. Nghiên cứu đặc điểm cơ bản của ĐBB Việt Nam về điều kiện tự nhiên, tài nguyên, và kinh tế-xã hội cho thấy sự phân hóa mạnh mẽ của các yếu tố đó trong không gian đới bờ. Với tư cách là những vấn đề địa lý học cơ bản cần đặt ra nghiên cứu hiện nay đối với ĐBB Việt Nam đã đề cập đến ba nội dung là các dạng tài nguyên đặc thù, tai biến thiên nhiên, và vấn đề quy hoạch sử dụng và bảo tồn ĐBB.

Tài nguyên vị thế các đảo ven bờ Nam Trung Bộ của tác giả Uông Đình Khanh, Lê Đức An đăng trên Tuyển tập Hội nghị Địa lý toàn Quốc lần thứ 7. Công trình phân tích sâu về các đảo ven bờ Nam Trung Bộ (NTB), một vùng biển mở với số lượng đảo không nhiều nhưng những giá trị về TNVT do chúng mang lại rất lớn.
Các tin khác
Liên kết website khác