Phòng Địa mạo - Địa động lực

02/10/2013 11:59

1. Nguồn nhân lực:

Trưởng phòng: PGS. TS. Uông Đình Khanh

 

Các cán bộ, viên chức:

- TS. Tống Phúc Tuấn

- ThS. Bùi Quang Dũng


Liên lạc: Phòng 601, nhà A27, Viện Địa lý

Số điện thoại: (04).3.7563539

 

2. Chức năng, nhiệm vụ:

 • Nghiên cứu quy luật thành tạo và phát triển địa hình, địa động lực lãnh thổ Việt Nam và các vùng lân cận.
 • Nghiên cứu mối quan hệ của địa hình và các quá trình địa mạo với các hợp phần khác của lớp vỏ địa lý.
 • Nghiên cứu địa mạo ứng dụng (tài nguyên, môi trường, du lịch, tai biến tự nhiên,…) và cổ địa lý phục vụ quy hoạch, tổ chức lãnh thổ và bảo vệ môi trường.
 • Ứng dụng các phương pháp nghiên cứu hiện đại, định lượng (Viễn thám, Hệ thống thông tin địa lý, mô hình hóa, đài trạm, địa vật lý,  tuổi tuyệt đối,…) trong nghiên cứu địa mạo và cổ địa lý.
 • Đào tạo đại học và sau đại học, hợp tác nghiên cứu trong nước và quốc tế về lĩnh vực địa mạo và cổ địa lý.

 
3. Năng lực và trang thiết bị nghiên cứu:
 • Điều tra, khảo sát, đánh giá điều kiện tự nhiên và tài nguyên thiên nhiên cho phát triển kinh tế - xã hội hệ thống các đảo.
 • Xây dựng bộ hồ sơ cho các đảo về điều kiện tự nhiên, tài nguyên thiên nhiên và kinh tế - xã hội phục vụ phát triển kinh tế biển và đảm bảo quốc phòng, an ninh.
 • Điều tra, phát hiện và đánh giá các giá trị về tài nguyên địa mạo và di sản địa mạo phục vụ cho bảo tồn và phát triển du lịch.
 • Tham gia nghiên cứu, giải quyết các vấn đề liên quan tai biến địa mạo: Lũ quét, trượt lở đất, xói lở bờ sông, bờ biển.          
 • Trang thiết bị: 5 máy tính để bàn, 1 máy in, 1 máy scaner, 1 máy ảnh kỹ thuật số, 1 máy định vị cầm tay GPS Garmin OREGON 650 và phần mềm chuyên dụng.

4.  Đào tạo sau đại học:

     Trong thời gian qua, các cán bộ Phòng Địa mạo - Địa động lực đã đào tạo được 07 TS và 08 ThS.

 

5.  Các thành tựu nổi bật:

     Trong thời gian 25 năm qua, Phòng Địa mạo - Địa động lực đã chủ trì thực hiện được nhiều đề tài cấp Quốc gia, công bố được nhiều bài báo khoa học, sách chuyên khảo, cụ thể:

 • Đã chủ trì và tham gia thực hiện được 10 đề tài cấp Quốc gia; 03 đề tài hợp tác quốc tế; 04 đề tài cấp Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam.
 • Đã công bố được 70 bài báo khoa học trên các Tạp chí quốc tế và trong nước, Hội nghị khoa học trong và ngoài nước; 07 sách chuyên khảo.
Các tin khác
Liên kết website khác