Phòng Môi trường Địa lý

16/09/2013 11:59

1. Nguồn nhân lực:

Phó trưởng phòng phụ trách: TS. Nguyễn Mạnh Hà

 

Các cán bộ, viên chức:

- GS. TSKH. Phạm Hoàng Hải

- TS. Dương Thị Hồng Yến

- TS. Nguyễn Thu Nhung

- ThS. Hoàng Bắc

- KS. Lê Đức Trung


Liên lạc: Phòng 506, 509 & 510, nhà A27, Viện Địa lý

Số điện thoại: +84-4-7568702

 

2. Chức năng, nhiệm vụ:

 • Nghiên cứu, xây dựng hệ phương pháp luận và phương pháp nghiên cứu môi trường địa lý và địa lý tổng hợp.
 • Nghiên cứu, điều tra cơ bản và các quy luật biến đổi cơ bản trong môi trường địa lý.
 • Thiết lập cơ sở khoa học cho việc quản lý và đánh giá tác động môi trường, đề xuất các chính sách bảo vệ môi trường, nâng cao năng lực phát triển bền vững.
 • Tư vấn, lập và phản biện các báo cáo đánh giá tác động môi trường và cam kết bảo vệ môi trường.
 • Đào tạo cán bộ và hợp tác triển khai trong lĩnh vực môi trường địa lý.
 • Xử lý thông tin trong nghiên cứu môi trường địa lý.

 

3. Năng lực và trang thiết bị nghiên cứu:

     Các thế mạnh nghiên cứu của Phòng Môi trường Địa lý là:

 • Nghiên cứu, thực hiện đánh giá môi trường chiến lược cho các dự án quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội;
 • Nghiên cứu, thực hiện đánh giá tác động môi trường của các dự án phát triển;
 • Đánh giá tổng hợp tiềm năng tự nhiên, kinh tế - xã hội cho mục đích định hướng phát triển một số địa phương;
 • Những vấn đề về phương pháp luận nghiên cứu địa lý tổng hợp phục vụ cho mục đích thực tiễn trên lãnh thổ nhiệt đới gió mùa Việt Nam;
 • Đánh giá tổng hợp tiềm năng tự nhiên, kinh tế - xã hội; thiết lập cơ sở khoa học và các giải pháp phát triển kinh tế - xã hội bền vững cho các huyện đảo Việt Nam;
 • Nghiên cứu đề xuất các mô hình phát triển kinh tế - xã hội bền vững cho một số khu vực ven biển và đảo ven bờ Việt Nam.

4. Đào tạo sau đại học:

     Trong thời gian qua, các cán bộ của Phòng Môi trường Địa lý đã có nhiều năm kinh nghiệm trong lĩnh vực đào tạo đại học và sau đại học tại nhiều cơ sở đào tạo; đã đào tạo được 25 Tiến sỹ và 60 Thạc sỹ.

 

5. Các thành tựu nổi bật:

     Trong 25 năm qua, Phòng Môi trường Địa lý đã chủ trì thực hiện được nhiều đề tài cấp Quốc gia, công bố được nhiều bài báo khoa học trên Tạp chí quốc tế và trong nước; Hội nghị khoa học quốc gia và quốc tế, sách chuyên khảo, cụ thể:

 • Đã chủ trì và tham gia thực hiện được 20 đề tài cấp Quốc gia và cấp Bộ; 10 đề tài hợp tác với địa phương;
 • Đã công bố được 80 bài báo khoa học trên Tạp chí quốc tế và trong nước, Hội nghị khoa học quốc gia và quốc tế; 04 sách chuyên khảo. 
Các tin khác
Liên kết website khác