Phòng Môi trường Địa lý

16/09/2013 12:59
Lãnh đạo phòng
        Phó trưởng phòng phụ trách:   ThS. Nguyễn Mạnh Hà   
     
Liên lạc:
Địa chỉ: Phòng 506, 509 & 510, nhà A27, Viện Địa lý
Email:
Số điện thoại:   +84-4-7568702
 

Chức năng, nhiệm vụ

 

  1. Nghiên cứu, xây dựng hệ phương pháp luận và phương pháp nghiên cứu môi trường địa lý và địa lý tổng hợp.
  2. Nghiên cứu, điều tra cơ bản và các quy luật biến đổi cơ bản trong môi trường địa lý.
  3. Thiết lập cơ sở khoa học cho việc quản lý và đánh giá tác động môi trường, đề xuất các chính sách bảo vệ môi trường, nâng cao năng lực phát triển bền vững.
  4. Tư vấn, lập và phản biện các báo cáo đánh giá tác động môi trường và cam kết bảo vệ môi trường.
  5. Đào tạo cán bộ và hợp tác triển khai trong lĩnh vực môi trường địa lý.
  6. Xử lý thông tin trong nghiên cứu môi trường địa lý.

 


Cán bộ của phòng: Lực lượng nghiên cứu gồm 1TSKH, 1TS, 5ThS, 1CN.

 

 

1.    TS. Nguyễn Trọng Tiến
2.    Ths. Nguyễn Mạnh Hà
3.    GS.TSKH. Phạm Hoàng Hải
4.    TS. Dương Thị Hồng Yến
5.    Ths. Nguyễn Thu Nhung
6.    CN. Hoàng Bắc
7.    Ths. Nguyễn Mạnh Hà
8.    Ths. Lý Trọng Đại


Các công trình tiêu biểu trong 20 năm gần đây:

 

 

 

 

+    Đề tài, dự án cấp Nhà nước: 10 đề tài
+    Đề tài cấp Bộ và tương đương: 35 đề tài
+    Các công trình đã công bố: 150 bài báo


Các giải thưởng và phần thưởng KH&CN của tập thể và cá nhân:

 

 

 

 

+    Huân chương Lao động hạng Ba
+    Bằng khen của chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam
+    Giấy khen của Viện trưởng Viện Địa lý

 

 

 

 

 

 

 

 

Các tin khác
Liên kết website khác