Phòng Phân tích Thí nghiệm tổng hợp Địa lý

18/09/2013 06:59
Lãnh đạo phòng
        Trưởng phòng:                 TS. LƯU THẾ ANH
        Phó trưởng phòng:           TS. DƯƠNG THỊ LỊM
Liên lạc:  
Địa chỉ: Tầng 7, nhà A27, Viện Địa lý
Email:
Số điện thoại:  
 


Chức năng, nhiệm vụ

 

 1. Tổ chức nghiên cứu, thí nghiệm phân tích hóa lý, sinh học các dạng tài nguyên môi tr­ường.
 2. Tổ chức nghiên cứu, đánh giá định l­ượng các dạng tài nguyên đất và nước.
 3. Lựa chọn và xây dựng quy trình phân tích phù hợp phục vụ nghiên cứu địa lý, tài nguyên và môi trư­ờng.
 4. Nghiên cứu và áp dụng các phương pháp tiên tiến, tiêu chuẩn mới trong phân tích môi trường.
 5. Phối hợp và liên kết với hệ thống thí nghiệm ở trạm nghiên cứu. Quản lý và sử dụng có hiệu quả các thiết bị phân tích đ­ược giao.
 6. Đào tạo nguồn nhân lực trong lĩnh vực phân tích thí nghiệm địa lý, đánh giá định l­ượng tài nguyên đất và nước.
 7. Hợp tác quốc tế trong lĩnh vực phân tích thí nghiệm địa lý, đánh giá định lượng tài nguyên đất và nước.

 


Cán bộ của phòng

 

1.    TS. Lưu Thế Anh
2.    TS. Dương Thị Lịm
3.    Ths. Nguyễn Thị Lan Hương
4.    Ths. Nguyễn Hoài Thư Hương
5.    Ths. Nguyễn Đức Thành
6.    Ths. Nguyễn Thị Huế
7.    CN. Nguyễn Thị Hương Thúy
8.    KS. Trần Đăng Quân


Các công trình tiêu biểu trong 20 năm gần đây:

 

 

 • Các đề tài, dự án các cấp: 11 đề tài
 • Các công trình công bố: 40 bài báo trên các Tạp chí khoa học quốc tế và quốc gia
 • Công tác đào tạo: 04 ThS; 03 CN.

- Các giải thưởng và phần thưởng KH&CN của tập thể và cá nhân:

 

 

 • 02 Bằng khen của Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam
 • 02 Bằng khen của BCH Công đoàn Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam

 

Các tin khác
Liên kết website khác