Phòng Viễn thám, Bản đồ và Hệ thông tin địa lý

02/11/2013 06:59
Lãnh đạo phòng
   Trưởng phòng:          PGS.TS. PHẠM QUANG VINH
   Phó trưởng phòng:    TS. LÊ THỊ THU HIỀN
Liên lạc:
  Địa chỉ:    P.201&702 nhà A27, Viện Địa lý
  Email:     dorsgis.ig@gmail.com
  Số điện thoại: +84 4 383 62607
 

 
Chức năng, nhiệm vụ
 

1.    Nghiên cứu, ứng dụng công nghệ viễn thám và GIS để giám sát tài nguyên và môi trường, thành lập các bản đồ tài nguyên thiên nhiên.
2.    Xây dựng CSDL, WEB-GIS về tài nguyên, môi trường; ứng dụng các mô hình trong nghiên cứu địa lý, qui hoạch lãnh thổ, qui hoạch môi trường.
3.    Nghiên cứu các vấn đề về lý luận và phương pháp luận của khoa học bản đồ; Xây dựng các tập bản đồ chuyên đề và tổng hợp, Atlas điện tử cho các khu vực và lãnh thổ.
4.    Phát triển các phần mềm tin học nhằm xây dựng và khai thác hiệu quả CSDL GIS, từng bước định lượng hóa kết quả trong nghiên cứu địa lý.
5.    Nghiên cứu ứng dụng tư liệu viễn thám siêu phổ, siêu cao tần trong nghiên cứu các đối tượng lớp vỏ trái đất, nhất là các yếu tố vật lý đại dương.
6.    Đào tạo và chuyển giao công nghệ trong lĩnh vực viễn thám, bản đồ và hệ thông tin địa lý.
 


Cán bộ của phòng

 

 

1.    PGS.TS. Phạm Quang Vinh
2.    TS. Lê Thị Thu Hiền
3.    CN. Nguyễn Ngọc Anh
4.    CN. Nguyễn T. Phương Liên
5.    Ths. Nguyễn T. Thu Huyền
6.    CN. Vũ Thị Kim Dung
7.    ThS. Nguyễn Thanh Bình
8.    KS. Nguyễn Ngọc Thắng
9.    Ths. Phạm Hà Linh
10.  KS. Nguyễn Văn Mạnh


Những kết quả chính đạt được

 

 

 
+    Tham gia xây dựng Atlas quốc gia Việt Nam; Xây dựng Atlas cho các tỉnh Hà Sơn Bình, Lai Châu, Bắc Kạn, Thái Nguyên, Lâm Đồng, Ninh Bình.
+    Xây dựng CSDL GIS cho các tỉnh Bình Thuận, Đăk Nông, Lâm Đồng, Thái Nguyên, Bắc Kạn.
+    Thành lập bản đồ HTSDĐ và đánh giá biến động HTSDĐ cho các khu vực và các tỉnh.
+    Ứng dụng viễn thám và GIS trong nghiên cứu thiên tai như đánh giá tình trạng hạn hán và hoang mạc hóa, nghiên cứu trượt lở đất, sụt lún đất, xói mòn đất, thoái hóa đất, nghiên cứu phân vùng lũ lụt.
+    Các công trình công bố: 108 bài báo trên các tạp chí trong nước và quốc tế.
+    Sách chuyên khảo: 03 chuyên khảo.
+    Tham gia đào tạo: Tiến sĩ: 15; Thạc sĩ: 20.

Các giải thưởng và phần thưởng KH&CN của tập thể và cá nhân
+    Nhiều năm được tặng giấy khen phòng lao động tiên tiến cấp Viện Địa Lý.
+    Bằng khen của BCH Đoàn Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam.

Các công trình nghiên cứu khoa học của Phòng năm 2014:
 
Phạm Quang Vinh và nnk, 2013. Ảnh hưởng của biến đổi khí hậu và hoang mạc hóa tới môi trường tỉnh Bình Thuận. NXB Khoa học Tự nhiên và Công nghệ. ISBN: 978-604-913-104-2. Pp: 326.

Phạm Quang Vinh và nnk, 2012. Đánh giá hạn nông nghiệp tỉnh Bình Thuận theo kịch bản BĐKH. Tạp chí Các Khoa học về Trái đất. Số 4 tháng 12/2012. ISSN 0886-7187. Pp: 11.

Phạm Quang Vinh và nnk, 2013. Đánh giá ảnh hưởng của điều kiện khí hậu nông nghiệp đến cây trồng ngắn ngày ở khu vực Ninh Thuận và Bình Thuận. Tạp chí Các Khoa học về Trái đất. Số 4 tháng 12/2013, ISSN 0886-7187. Pp: 10.

Phạm Quang Vinh và nnk, 2013. Đánh giá điều kiện khí hậu để xác định thời kỳ trồng trọt thích hợp cho khu vực Nam Trung bộ. Kỷ yếu Hội nghị Khoa học Địa lý toàn quốc lần thứ 7. 10/2013. ISBN: 978-604-915-044-9. Pp: 9.

Nguyễn Thị Thu Huyền và nnk, 2013. Thành lập bản đồ kinh tế chung phục vụ cho mục tiêu phát triển kinh tế tỉnh Quảng Bình. Kỷ yếu Hội nghị Khoa học Địa lý toàn quốc lần thứ 7. 10/2013. ISBN: 978-604-915-044-9. Pp: 10.

Phạm Quang Vinh và nnk, 2014. Impacts of climate change and desertification on agricultural land usr change in Ninh Thuan and Binh Thuan province in Vietnam. The 9th International Confeerence on Gi4DM Earth Observation for Disaster Management Hanoi, Vietnam 9-11 December 2013. ISBN: 978-604-913-173-8. Pp: 7

Lê Thị Thu Hiền , 2014. Áp dụng chỉ số thực vật (NDVI) của ảnh Landsat đánh giá hoang mạc hóa tỉnh Bình Thuận”. Tạp chí Các khoa học về Trái đất, N. 4 (T. 35)-2013, số kỷ niệm 20 năm thành lập Viện Địa lý (1993-2013). Số trang: 357-363. ISSN 0886-7187. Pp: 9

Nguyễn Thị Thu Huyền và nnk, 2014. Xây dựng hệ thống cơ cở dữ liệu kinh tế - xã hội tỉnh Quảng Bình phục vụ mục đích phát triển kinh tế - xã hội trong giai đoạn 2001-2020 . Kỷ yếu Hội nghị Khoa học Địa lý toàn quốc lần thứ 8. 11/2014. ISBN

 
Các tin khác
Liên kết website khác