Quản trị bảo vệ

10/05/2016 04:29
Thường trực tại phòng bảo vệ tầng 1 nhà A27: 24/24 giờ

Xin ý kiến giải quyết công việc gấp: Ông Lưu Thế Anh (Trưởng Phòng QLTH), di động: 0974826969

Ông Nguyễn Thành Lương, Tổ trưởng bảo vệ, ĐTDĐ: 01693325539

Mọi thông tin về báo hỏng và yêu cầu về Điện – Nước – Điện thoại đề nghị gọi vào số máy:Thông tin liên quan đến việc mượn hội trường:

    Đăng ký mượn hội trường theo mẫu ( mẫu đơn)

    Gửi đơn đến Phòng văn thư
 
Liên kết website khác