Quyết định v/v ban hành các Quy trình tiến hành công tác kiểm tra, giám sát, xem xét, thi hành kỷ luật Đảng của Ban thường vụ Đảng ủy Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam

14/12/2018 11:59

Ngày 09 tháng 10 năm 2018, Đảng ủy Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam ban hành các Quy trình tiến hành công tác kiểm tra, giám sát, xem xét, thi hành kỷ luật đảng của Ban Thường vụ Đảng ủy Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam

Toàn văn Quyết định có thể tải về tại đây.

Liên kết website khác