Thông báo công khai dự toán đề tài ĐTĐL.CN -48/16

15/08/2018 11:59

Viện Địa lý thông báo công khai dự toán đề tài: " Nghiên cứu, đánh giá tác động của Biến đổi khí hậu đến tài nguyên đất vùng Đồng bằng sông Hồng và đề xuất các giải pháp chủ động ứng phó.", Mã số ĐTĐL.CN -48/16.

Liên kết website khác