Thông báo công khai dự toán đề tài TN17/T09

15/08/2018 11:59

Viện Địa lý thông báo công khai dự toán đề tài: " Nghiên cứu, đề xuất mô hình sử dụng bền vững tài nguyên thiên nhiên xuyên biên giới thuộc ba nước Việt Nam - Lào - Campuchia ( gồm các tỉnh Kon Tum, Quảng Nam, Đà Nẵng, Ratanakiri, Attapeu).", Mã số TN17/T09.

Thuộc Chương trình khoa học và công nghệ cấp quốc gia giai đoạn 2016-2020 " Khoa học và công nghệ phục vụ phát triển kinh tế - xã hội Tây Nguyên trong liên kết vùng và hội nhập quốc tế:, mã số: KHCN-TN/16-20.

Liên kết website khác