Thông báo số 1 của Hội thảo Quốc tế "Các vấn đề môi trường trong khai khoáng và sử dụng tài nguyên thiên nhiên"

12/05/2016 03:06

Ban Tổ chức Hội thảo Khoa học Quốc tế International Conference on Environmental Issues in Mining and Use of Natural Resources (EMNR 2016) trân trọng kính mời các nhà khoa học trong và ngoài nước tham dự và giới thiệu những kết quả nghiên cứu mới nhất về các vấn đề môi trường trong khai thác và sử dụng tài nguyên. Ban tổ chức Hội nghị Khoa học Quốc tế EMNR 2016 hy vọng sẽ mang đến cơ hội trao đổi thông tin giữa các nhà khoa học, nhà quản lý trong và ngoài nước về các lĩnh vực quan tâm.

Ngôn ngữ chính thức của Hội thảo: Tiếng Anh

Thời gian: Ngày 14 tháng 11 năm 2016

Địa điểm: Trường Đại học Mỏ - Địa chất

                 Số 18 phố Viên, phường Đức Thắng, quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội

Các mốc thời gian quan trọng, cần chú ý:

Gửi bản tóm tắt (English): 30 / 5 / 2016

Hoàn thiện bản tóm tắt: 15 / 6 / 2016

Gửi toàn văn: 30 / 8 / 2016

Thông báo chương trình: 30 / 9 / 2016

Đăng ký: 30 / 10 / 2016

Hội thảo: 14 / 11 / 2016


Website: http://env.edu.vn/EMNR2016

Email: EMNR@humg.edu.vn
 
Liên kết website khác