Thông báo số 1 về việc chuẩn bị các nội dung, công việc phục vụ Lễ Kỷ niệm 20 năm thành lập Viện Địa lý

02/10/2013 11:39
Tiến tới kỷ niệm 20 năm ngày thành lập Viện Địa lý, ngày 02/10/2013 Viện Địa lý tổ chức cuộc họp rà soát, phân công cụ thể các nội dung, công việc cho các Tiểu ban liên quan đến Lễ kỷ niệm thành lập Viện. Được sự thống nhất của các thành viên Ban Tổ chức về kế hoạch, nội dung hoạt động, công việc cần triển khai trong thời gian tới, Phòng Quản lý tổng hợp xin thông báo tới các đồng chí Lãnh đạo các phòng, trạm trực thuộc một số công việc, nội dung cần hoàn thành như sau:
1.   Kiểm tra, rà soát lại và bổ sung các thông tin của phòng mình trên trang Cuốn GTVĐL (có file gửi kèm theo bản format của từng phòng, trạm). Đề nghị không chỉnh sửa vào các phòng, trạm không thuộc phòng mình.

2.  Cung cấp 01 ảnh chụp chân dung (Trưởng Phòng) và 01 ảnh chụp toàn bộ cán bộ, viên chức, người lao động đang làm việc tại phòng, trạm của mình (ở dạng số).

3.  Các cán bộ, viên chức hưu trí của phòng mình; Các cán bộ, viên chức đã từng công tác ở phòng mình (chỉ các CB, VC trong biên chế)

4.  Cung cấp các giải thưởng và phần thưởng của Nhà nước, Chính phủ đối với tập thể hoặc cá nhân (Bản Scan dạng file số) (nếu có).

5.  Hoàn thành biểu (Có file gửi kèm) như: Thông tin cá nhân của phòng, các CB, VC kể cả hợp đồng lao động; chức năng, nhiệm vụ; số lượng các công trình, đề tài đề án các cấp, HTQT, đào tạo; thành tựu đạt được trong 20 năm qua… (Viện sẽ thuê thiết kế Poster) (Chi phí này đề nghị các phòng hỗ trợ theo như khảo giá ban đầu giá để có một Poster khổ 85*120 cm : không quá 700.000 đ/Poster in trên chất liệu Hiflex hoặc PP sẽ  bền, rẻ và độ bám mực cao, khả năng bay màu thấp; Loại bình thường không quá 500.000/Poster).

6.  Cung cấp một số hình ảnh về hoạt động nghiệm thu đề tài, HTQT, đào tạo Sau ĐH… mà phòng đang lưu giữ (ảnh số).

7.  Ban CH Công đoàn, Đoàn TNCS HCM cung cấp một số hình ảnh hoạt động chính trong 05 năm qua.

Trên cơ sở đó Viện có đủ các thông tin, hình ảnh phục vụ xây dựng cuốn Giới thiệu Viện Địa lý thành lập và phát triển, làm Poster cho mỗi phòng để chào mừng 20 năm ngày thành lập Viện Địa lý thân yêu của chúng ta.

Ngoài ra, một số phòng có các Cán bộ trước đây nguyên là Lãnh đạo Viện từng có thời gian công tác tại Viện, phòng mình nay đã nghỉ hưu hoặc chuyển công tác, đề nghị các Phòng cho biết các thông tin như thời gian bổ nhiệm, miễn nhiệm hoặc chuyển công tác, thời gian nghỉ quản lý, lãnh đạo Viện. Ví dụ: GS. TSKH. Lê Đức An - Phòng Địa mạo - ĐĐL, PGS.TSKH. Nguyễn Văn Cư - Phòng Địa lý B & HD; PGS. Nguyễn Trần Cầu -  Phòng VT, Bản đồ và GIS; PGS. Ngô Ngọc Cát - Phòng TNN dưới đất; TS. Nguyễn Đình Kỳ - Phòng ĐL Thổ nhưỡng; PGS. TSKH. Phạm Hoàng Hải - Phòng Môi trường địa lý; TS. Nguyễn Lập Dân -  Phòng Địa lý thủy văn,…

Các văn bản hoàn thành xin được gửi file cho đ/c Châm - Trưởng phòng QLTH theo địa chỉ E-mail: qlthvdl@gmail.com hoặc chamvdl@gmail.com trước ngày 06/10/2013.

Phòng Quản lý tổng hợp xin trân trọng thông báo.
 
Liên kết website khác