Thông báo tham dự Hội thảo quốc tế năm 2013 về Khoa học trái đất

24/09/2013 04:32

Từ ngày 28/10-1/11/2013, Trung tâm Khoa học Công nghệ và Giảm nhẹ thiên tai Đài Loan sẽ tổ chức Hội thảo quốc tế năm 2013 về Khoa học trái đất. Hội thảo nhằm mục đích nâng cao sự hiểu biết về môi trường địa chất và giảm thiểu các mối nguy hiểm tiềm ẩn của nó, cũng như thúc đẩy hơn nữa sự hợp tác về khoa học và công nghệ giữa Đài Loan và các nước khu vực Đông Nam Á.

 

Kinh phí: Do Ban Tổ chức đài thọ

Mọi thông tin chi tiết về Hội thảo, đề nghị truy cập Website: http://ncdr.nat.gov.tw/itw2013/

Liên kết website khác