Thông báo Tuyển sinh Đào tạo trình độ Tiến sĩ – Đợt II năm 2018 của Học Viện Khoa học và Công nghệ

09/08/2018 11:59

Viện Địa lý xin gửi Thông báo Tuyển sinh Đào tạo trình độ Tiến sĩ – Đợt II năm 2018 của Học Viện Khoa học và Công nghệ tới các cán bộ trong và ngoài Viện. Các cán bộ, học viên quan tâm xin vui lòng xem thông báo chi tiết và nộp hồ sơ theo đúng quy định.

Khoa Địa lý năm nay đào tạo 4 mã ngành đó là:

1. Bản đồ, Viễn thám và hệ thông tin địa lý

2. Địa lý tự nhiên

3. Địa lý tài nguyên và môi trường

4. Thủy văn học

Chi tiết về các ngành đào tạo, điều kiện đầu vào, hồ sơ đăng ký xin xem ở file phụ lục đính kèm: Phụ lục

Liên kết website khác