THÔNG BÁO VỀ HỘI THẢO SAFE (SPACE APPLICATIONS FOR ENVIRONMENT)

18/07/2015 12:59
Diễn đàn Cơ quan Vũ trụ châu Á-Thái Bình Dương (APRSAF) được thành lập vào năm 1993, để tăng cường sự phát triển của chương trình không gian của mỗi nước và trao đổi quan điểm về hướng hợp tác trong tương lai (thông tin chi tiết tham khảo ở trang: http://www.aprsaf.org/). Thông qua các cuộc thảo luận trong APRSAF, JAXA đề xuất sáng kiến mới ứng dụng không gian cho Môi trường (SAFE). Tại APRSAF-15 được tổ chức tại Hà Nội, các thành viên kiến nghị thành lập chính thức tổ chức này (SAFE) nhằm cung cấp thông tin về môi trường trên cơ sở sử dụng dữ liệu vệ tinh.
 

SAFE, là tổ chức do các thành viên thuộc JAXA điều hành. Đây là Hội thảo được tiến hành thường niên một năm 2 lần (lần lượt tại các nước có thành viên tham gia), là diễn đàn để các thành viên tham gia trao đổi các kết quả ứng dụng viễn thám trong nghiên cứu môi trường. Hội thảo SAFE lần thứ 7 được tổ chức tại TP. Hồ Chí Minh từ ngày 17-18/6/2015.
 

Các thành viên tham gia có thể đề xuất các hướng nghiên cứu, trên cơ sở đó, SAFE sẽ xem xét tài trợ (chủ yếu cung cấp tư liệu ảnh vệ tinh và kinh phí tham gia các Hội thảo của SAFE tại các nước thành viên). Chi tiết xem trên Website: http://www.eorc.jaxa.jp/SAFE/applicants/apply_proceed.html
 
Liên kết website khác