Thông báo về lớp học  "Kinh nghiệm về triển khai ứng dụng từ kết quả nghiên cứu khoa học công nghệ"

12/09/2018 11:59

Thông báo về lớp học  "Kinh nghiệm về triển khai ứng dụng từ kết quả nghiên cứu khoa học công nghệ" do Học viện Khoa học và Công nghệ phối hợp với Viện Khoa học vật liệu và Trung tâm Phát triển Công nghệ cao tổ chức cụ thể như sau:

Liên kết website khác