Thông báo về việc thí sinh đủ điều kiện tham dự phỏng vấn kỳ xét tuyển viên chức Viện Địa lý năm 2020

05/11/2020 11:59

THÔNG BÁO

V/v thí sinh đủ điều kiện tham dự phỏng vấn

kỳ xét tuyển viên chức Viện Địa lý năm 2020

 

Kính gửi:  Các thí sinh đăng ký dự tuyển

                                       

     Theo kế hoạch tuyển dụng viên chức Viện Địa lý năm 2020 đã được phê duyệt tại Công văn số 1806/VHL-TCCB ngày 22/9/2020 của Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam, ngày 03/11/2020, Ban Kiểm tra phiếu đăng ký dự tuyển kỳ xét tuyển viên chức Viện Địa lý năm 2020 đã tổ chức họp kiểm tra, đánh giá Phiếu đăng ký dự tuyển của thí sinh tham dự kỳ xét tuyển viên chức vào vị trí Kế toán viên của Viện Địa lý. Kết quả có 01/01 Phiếu đăng ký dự tuyển (có danh sách kèm theo), đủ điều kiện tham dự vòng phỏng vấn.

     Thời gian và địa điểm phỏng vấn chính thức sẽ được thông báo đến các thí sinh sau.

     Trân trọng thông báo./.

VIỆN TRƯỞNG

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG

(Đã ký)

Đào Đình Châm

 

 

DANH SÁCH THÍ SINH ĐỦ ĐIỀU KIỆN THAM DỰ VÒNG PHỎNG VẤN

XÉT TUYỂN VIÊN CHỨC VIỆN ĐỊA LÝ NĂM 2020

 

TT

Họ và tên

Ngày tháng năm sinh

Quê quán

Nam

Nữ

1

Nguyễn Thị Mỹ Hảo

 

05/11/1991

Vũ Lạc, Kiến Xương, Thái Bình

 

 

Thông báo và danh sách có thể được tải về tại đây.

 

Liên kết website khác