Viện Địa lý tổ chức bảo vệ luận án Tiến sĩ cho NCS Hoàng Thanh Sơn

24/01/2017 11:59

14h ngày thứ bảy, 21 tháng 01 năm 2016, Viện Địa lý đã tổ chức buổi bảo vệ luận án Tiến sĩ cho NCS Hoàng Thanh Sơn tại Học viện Khoa học và Công nghệ - Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam

NCS Hoàng Thanh Sơn bảo vệ đề tài luận án: Nghiên cứu, đánh giá tài nguyên nước vùng hoang mạc Ninh Thuận có xét đến biến đổi khí hậu, đề xuất giải pháp thích ứng”. 
Chuyên ngành: Thủy văn học, mã số: 62 44 02 01
Người hướng dẫn:     01. GS.TS. Ngô Đình Tuấn
                                      02. TS. Vũ Thị Thu Lan
 
Tới dự lễ bảo vệ luận án tiến sĩ cấp học viện của NCS Hoàng Thanh Sơn còn có TS. Nguyễn Tiến Đạt, Phó Giám đốc Học viện, đại diện của Học viện Khoa học và Công nghệ, PGS. TS. Phạm Quang Vinh, Phó Viện trưởng Viện Địa lý, đại diện cơ quan công tác cùng bạn bè đồng nghiệp và người thân.
 
Hội đồng chấm luận án tiến sĩ của NCS Hoàng Thanh Sơn gồm 7 thành viên:

01. PGS. TS. Hoàng Ngọc Quang –  Đại học Tài nguyên và Môi trường: Chủ tịch Hội đồng

02. TS. Lê Thị Thanh Tâm – Viện Địa lý: Thư ký hội đồng

03. PGS.TS. Nguyễn Thanh Sơn –  Đại học Khoa học tự nhiên: Phản biện 1

04. PGS.TS. Nguyễn Mai Đăng – ĐH Thủy lợi: Phản biện 2

05. PGS.TS. Nguyễn Kiên Dũng - Trung tâm Khí tượng thủy văn Quốc gia, Phản biện 3

06. PGS.TS. Uông Đình Khanh – Viện Địa lý: Ủy viên

07. PGS.TS. Hà Lương Thuần – Viện Địa lý: Ủy viên

 

Toàn cảnh buổi bảo vệ luận án Tiến sĩ của NCS Hoàng Thanh Sơn

 
Luận án “Nghiên cứu, đánh giá tài nguyên nước vùng hoang mạc Ninh Thuận có xét đến biến đổi khí hậu, đề xuất giải pháp thích ứngdo NCS Hoàng Thanh Sơn thực hiện có các mục tiêu và nội dung nghiên cứu chính sau:
 
Mục tiêu nghiên cứu:

- Nghiên cứu đánh giá tài nguyên nước vùng hoang mạc Ninh Thuận có xét đến biến đổi khí hậu.
- Đề xuất giải pháp thích ứng có tính định hướng sử dụng hợp lý tài nguyên nước nhằm ngăn chặn và phục hồi các vùng hoang mạc tỉnh Ninh Thuận.
 
Các nội dung chính:

Chương 1. Tổng quan các nghiên cứu, đánh giá tài nguyên nước vùng hoang mạc có xét đến biến đổi khí hậu.
Chương 2. Đánh giá tài nguyên nước vùng hoang mạc Ninh Thuận.
Chương 3. Dự báo biến động tài nguyên nước vùng hoang mạc Ninh Thuận có xét đến biến đổi khí hậu.
Chương 4. Đề xuất các giải pháp sử dụng hợp lý tài nguyên nước vùng hoang mạc Ninh Thuận có xét đến biến đổi khí hậu.

Một số hình ảnh khácẢnh lưu niệm buổi bảo vệ luận án 

Liên kết website khác