Viện Địa lý tổ chức đánh giá cấp cơ sở dự thảo luận án tiến sĩ của NCS Hoàng Thị Cường

23/01/2017 11:59
Ngày 21/01/2017, Viện Địa lý đã tổ chức đánh giá luận án tiến sĩ cấp cơ sở của NCS Hoàng Thị Cường.

NCS Hoàng Thị Cường bảo vệ dự thảo luận án cấp cơ sở

NCS Hoàng Thị Cường đã bảo vệ dự thảo luận án tiến sĩ trước Hội đồng đánh giá luận án cấp cơ sở ngày 21/01/2017 tại phòng 301 nhà A27 Viện Địa lý với các tên luận án "Đánh giá tổng hợp điều kiện tự nhiên phục vụ phát triển kinh tế - xã hội bền vững vùng Thanh Nghệ Tĩnh" thuộc chuyên ngành Địa lý tài nguyên và Môi trường, mã số 62 44 02 19.

Hội đồng đánh giá luận án cấp cơ sở cho NCS Hoang Thị Cường gồm:

1. GS. TSKH. Phạm Hoàng Hải, chủ tịch Hội đồng

2. TS. Lê Thị Thu Hiền, Thư ký Hội đồng

3. PGS. TS. Nguyễn Hiệu, phản biện 1

4. PGS. TS. Phạm Quang Vinh, phản biện 2

5. PGS. TS. Nguyễn An Thịnh, ủy viên

6. TS. Đỗ Văn Thanh, ủy viên

7. TS. Trần Ngọc Ngoạn
 


Hội đồng chấm luận án cấp cơ sở của NCS Hoàng Thị Cường

NCS Hoàng Thị Cường thực hiện luận án dưới sự hướng dẫn khoa học của TS. Nguyễn Đình Kỳ và PGS. TS. Đặng Duy Lợi. Tới dự buổi bảo vệ còn có TS. Nguyễn Tiến Đạt, phó giám đốc Học viện Khoa học và Công nghệ cùng TS. Đào Đình Châm - Viện trưởng Viện Địa lý, trưởng khoa Địa lý - đại diện cơ sở đào tạo mà NCS đang tham gia học tập và nghiên cứu.

Tại Hội đồng cấp cơ sở, sau khi trình bày các kết quả nghiên cứu và những luận điểm bảo vệ chính, NCS đã được các thành viên Hội đồng và các nhà khoa học của Viện Địa lý đóng góp ý kiến rất xát xao, vừa mang tính thực tiễn, vừa mang tính khoa học và logic để giúp cho NCS Hoàng Thị Cường sớm hoàn bản luận án của mình.

Kết thúc buổi bảo vệ, Hội đồng chấm luận án cấp cơ sở đã nhất trí thông qua dự thảo luận án của NCS Hoàng Thị Cường với 7/7 thành viên đồng ý và đề nghị NCS sớm chỉnh sửa luận án, chuẩn bị các thủ tục tiến hành để bảo vệ cấp học viện.
Liên kết website khác