Đảng bộ

Đảng bộ Viện Địa lý được nâng cấp từ Chi bộ Viện Địa lý từ ngày 30/8/2022, là Đảng bộ cơ sở của Đảng Cộng sản Việt Nam trực thuộc Đảng bộ Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam.
 
Đảng bộ Viện Địa lý hiện có 3 Chi bộ trực thuộc, gồm 36 Đảng viên, được lãnh đạo bởi Đảng ủy Viện Địa lý. Trong nhiệm kỳ 2020-2025, Đảng ủy Viện Địa lý gồm 5 đồng chí:
1. Đồng chí Đào Đình Châm, Bí thư Đảng bộ
2. Đồng chí Lê Văn Hương, Phó Bí thư Đảng bộ, Bí thư Chi bộ 2
3. Đồng chí Nguyễn Thanh Hoàn, Bí thư Chi bộ 1
4. Đồng chí Nguyễn Mạnh Hà, Bí thư Chi bộ 3
5. Đồng chí Dương Thị Lịm
 
Liên kết website khác