Thông báo số 3

Sau khi phát hành Thông báo số 2 đến nay, Ban Tổ chức Hội nghị đã nhận được các tóm tắt bài báo khoa học của các Nhà khoa học, Nhà giáo đến từ các tổ chức nghiên cứu khoa học, viện nghiên cứu, cơ sở giáo dục – đào tạo trong và ngoài nước. Trên cơ sở đó, Ban Tổ chức Hội nghị đã lựa chọn được các tóm tắt bài báo phù hợp để tiếp tục gửi bài báo toàn văn theo các quy định của Hội nghị. Đồng thời, Ban Tổ chức Hội nghị tiếp tục nhận bài báo toàn văn của các tác giả gửi đến Hội nghị (kể cả các tác giả chưa gửi tóm tắt bài báo). Thông tin để gửi bài cho Hội nghị như sau:

1. Nội dung của Hội nghị:

Hội nghị công bố kết quả nghiên cứu mới trong các lĩnh vực sau:

- Tổ chức sử dụng hợp lý lãnh thổ;

- Khoa học Địa lý trong việc sử dụng hợp lý tài nguyên, bảo vệ môi trường và phát triển bền vững;

- Biến đổi khí hậu và phòng tránh và giảm nhẹ thiên tai

- Phát triển kinh tế tuần hoàn, tăng trưởng xanh gắn với khoa học địa lý

2. Đối tượng tham gia viết bài:

Các nhà khoa học, nhà giáo, nhà quản lý trong và ngoài nước.

3. Thời gian và địa điểm tổ chức:

- Thời gian: 1/2 ngày, ngày 08/11/2023

- Địa điểm: Viện Địa lý – Viện Hàn lâm KH&CN Việt Nam, số 18 Hoàng Quốc Việt, Nghĩa Đô, Cầu Giấy, Hà Nội

4. Thể lệ, thời hạn và địa chỉ gửi bài:

a) Thể lệ viết bài:

- Bài báo chưa được công bố ở bất kỳ một ấn phẩm thông tin nào.

- Ngôn ngữ sử dụng trong Hội nghị: Tiếng Việt và tiếng Anh.

- Thông tin về việc gửi báo cáo toàn văn:

- Sau khi nhận được các tóm tắt và tiến hành quá trình phản biện, Ban tổ chức cũng đã gửi email tới các tác giả được chấp nhận gửi bài toàn văn.

b) Thời hạn gửi toàn văn bài báo:

+ Ban tổ chức sẽ tiếp nhận bài toàn văn đến trước ngày 15/09/2023,

+ Báo cáo toàn văn trình bày theo mẫu trên website http://www.ig-vast.ac.vn mới được chấp nhận.

c) Địa chỉ gửi bài:

+ Báo cáo toàn văn và đăng ký tham gia Hội nghị theo đường link https://s.net.vn/jBAD hoặc quét QR code:

5. Xuất bản bài báo

- Kỷ yếu Hội nghị: Các bài viết được thẩm định, biên tập, đáp ứng yêu cầu chất lượng sẽ được đăng trên Tuyển tập Hội nghị có chỉ số ISBN do Nhà xuất bản có uy tín phát hành.

6. Thông tin liên hệ:

Mọi thông tin chi tiết về Hội thảo, xin vui lòng liên hệ:

PGS. TS. Phan Thị Thanh Hằng, Viện Địa lý, phòng 404, A27, 18 Hoàng Quốc Việt, quận Cầu Giấy, Hà Nội. Điện thoại: 0987709562.

Email: Scientificconference.IG30@gmail.com

Ban Tổ chức Hội nghị, Viện Địa lý rất mong sự tham gia nhiệt tình, đông đảo của quý vị để Hội nghị khoa học kỷ niệm 30 năm thành lập Viện Địa lý diễn ra thành công tốt đẹp.

Thông báo này thay cho giấy mời.

Toàn bộ thông báo có thể tải vệ tại đây

Các danh mục khác
Liên kết website khác