Bản đồ đất các tỉnh Việt Nam

24/03/2015 09:29


Tham khảo thông tin về bản đồ đất các tỉnh của Việt Nam

Các bản đồ được thành lập cho từng tỉnh ở nhiều tỷ lệ khác nhau từ 1:50.000, 1:100.000 đến 1:250.000. Mỗi bản đồ được đính kèm một bản thuyết minh về điều kiện tự nhiên và đặc tính của các loại đất chính trên địa bàn tỉnh. Bản đồ được lưu ở định dạng file ảnh JPG độ phân giải cao. Dữ liệu gốc được lưu ở định dạng MapInfo (TAB). Các tập tin được lưu trên 2 máy chủ với đường dẫn là Link 1 và Link 2.

Tham khảo bộ bản đồ đất toàn quốc tại đây.
Chú ý: Tất cả các bản đồ này thuộc bản quyền của Viện Quy hoạch và Thiết kế Nông nghiệp - Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn. Mọi hình thức sử dụng đều phải được phép của cơ quan sở hữu.
Liên kết website khác